Effecten klimaatopwarming voor de brandgans

Biologie

18mei2018 14.00

Promotie

Thomas Lameris bestudeert de effecten van klimaatopwarming voor een Arctische trekvogel, de brandgans. Hij onderzoekt daarbij hoe opwarming de timing van de voorjaarstrek en legdatum beïnvloedt, en welke invloed dit heeft op de fitness van brandganzen. Een belangrijke vraag in zijn onderzoek is wat de belangrijkste limiterende factor vormt voor het vervroegen van de legdatum.

Dhr. T.K. Lameris: Outflying Climate Change: Optimal Timing of Migratory Geese Breeding in a Warming Arctic. Promotoren zijn prof. dr. B.A. Nolet en prof. dr. ir. W. Bouten. Copromotor is dr. H.P. van der Jeugd.

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting