Afzettingsgeschiedenis van de Kaspische Zee

Geologie

16mei2018 14.00

Promotie

Keith Richards belicht een aantal geologische, biostratigrafische, geografische en klimatologische sleutelgebeurtenissen die bepalend zijn geweest voor de afzettingsgeschiedenis van de Kaspische Zee in de afgelopen zes miljoen jaar. Hij gaat eerst in op het laat Pleistoceen tot aan de huidige tijd. Vervolgens kijkt hij naar oudere geologische gegevens vanaf het allerlaatste Mioceen tot aan het vroege Pleistoceen.

Dhr. K. Richards: Studies in Caspian Palynology: Six Million Years of Vegetation, Climate and Sea Level Change. Promotor is prof. dr. H. Hooghiemstra. Copromotor is prof. dr. S.B. Kroonenberg.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting