Verzekeren op de interne markt

Rechtsgeleerdheid

17apr2018 14.00

Promotie

Annamária Vágási bestudeert de geschiktheid van het toepasselijke wettelijk kader op de verzekeraars voor het waarborgen van de goede werking van de Europese interne verzekeringsmarkt. Verder onderzoekt ze de gevolgen van verschillen tussen nationale regels op het gelijke speelveld (level playing field) op de interne markt. Hierbij past ze de methode van rechtsvergelijking toe tussen Nederlands, Duits, Hongaars, Roemeens, Belgisch en Frans recht.

Mw. A. Vágási: Verzekeren op de interne markt. De invloed van het prudentieel toezichtrecht op de werking van de Europese verzekeringsmarkt. Promotoren zijn prof. mr. J.G.J. Rinkes en prof. mr. M.L. Hendrikse.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting