Relaties tussen sloppenwijk en stad

Internationale ontwikkelingsstudies

18apr2018 12.00

Promotie

Hoewel verstedelijking een positief effect kan hebben op de economische ontwikkeling in steden en landen, ervaren veel bewoners van de stad en lokale overheden moeilijkheden met betrekking tot gefragmenteerde groei en een grote mate van ongelijkheid. Ondanks meerdere decennia van beleidsinterventies is er een tekort aan betaalbare woningen en een hardnekkige groei van sloppenwijken in de ‘global south’. Tara Saharan onderzoekt waarom deze situatie blijft bestaan. Zij kijkt naar de relaties tussen sloppenwijk en stad, op meerdere schaalniveaus en in vergelijkend perspectief (Chennai, India tegenover Durban, Zuid-Afrika).

Mw. T. Saharan: ‘Slum’ and the City. Exploring Relations of Informal Settlements Comparatively in Chennai, India and Durban, South Africa. Promotoren zijn prof. dr. I.S.A. Baud en prof. dr. K. Pfeffer (Universiteit Twente). Copromotor is dr. D. Scott (University of Cape Town).

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting