Zelfexpressie op sociale media

Communicatiewetenschap

14mrt2018 14.00

Promotie

Wat spoort mensen aan om met regelmaat emotionele berichten op sociale media te delen en wat zijn de gevolgen van het delen van persoonlijke berichten voor de gebruiker zelf? Sophie Waterloo bestudeert de uiting van emotie en identiteit op sociale media om zo een beter beeld te kunnen schetsen van de factoren die voorspellend zijn voor de zelf-expressieve gedragingen. Ze vergelijkt verschillende platformen (Facebook, Twitter, Instagram en WhatsApp) en kijkt ook naar de karakteriserende eigenschappen ervan (privé versus publieke sociale contexten).

Mw. S.F. Waterloo: Infinite Content, Infinitely Content: Self-Expression in Contemporary Digital Culture. Promotoren zijn prof. dr. J. Peter en prof. dr. P.M. Valkenburg. Copromotor is dr. S.E. Baumgartner.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting