Ontwikkeling en reikwijdte van advocatentuchtrecht

Rechtsgeleerdheid

15sep2017 13.00 - 14.00

Promotie

Robert Sanders onderzoekt een specifiek deelterrein van (wettelijk) tuchtrecht in Nederland: het tuchtrecht voor advocaten. Om de onderlinge verhouding van de verschillende bij deze vorm van tuchtrecht betrokken belangen in kaart te brengen plaatst hij het advocatentuchtrecht in een historisch kader. Hij besteedt hierbij aandacht aan de tuchtnorm, tuchtsancties, toegang tot de tuchtprocedure en binnen die procedure geboden rechtsbescherming.

Dhr. R. Sanders: Orde en Discipline. Een onderzoek naar de ontwikkeling en reikwijdte van het advocatentuchtrecht. Promotor is prof. mr. F.A.W. Bannier. Co-promotor is mr. dr. R. Verkijk.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting