Emotionele dysregulatie bij ADHD

Geneeskunde

20sep2017 14.00 - 15.00

Promotie

ADHD komt voor bij ongeveer 8 tot 12% van de kinderen en 2,5% van de volwassenen. Emotionele dysregulatie, dat gedefinieerd wordt als gemakkelijk geprikkeld en boos raken, is een belangrijk onderdeel van ADHD en leidt tot aanzienlijke ziektelast. Marco Bottelier onderzoekt de effecten van het dopaminerge middel methylfenidaat op affectieve problemen bij ADHD, waarbij hij ook kijkt naar de rol die leeftijd hierbij speelt.

Dhr. M.A. Bottelier: Affect Modulation of Methylphenidate in Patients with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Promotoren zijn prof. dr. L. Reneman en prof. dr. R.J.L. Lindauer. Copromotor is dr. M.B. de Ruiter.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting