Kunstmatige fotosynthese

Scheikunde

22jun2017 12.00

Promotie

Fossiele brandstoffen raken uitgeput en dus is het zaak om een alternatieve energiebron te vinden. Bijvoorbeeld het omzetten van de energie van zonlicht in chemische verbindingen. Hiervoor zou een apparaat ontwikkeld moeten worden voor kunstmatige fotosynthese. Riccardo Zaffaroni levert hier een bijdrage aan door zich te focussen op de ontwikkeling van moleculaire katalysatoren voor de proton-reductiereactie.

Dhr. R. Zaffaroni: Second Coordination Sphere Effects in [FeFe]-Hydrogenase Mimics. Promotor is prof. dr. J.N.H. Reek. Copromotoren zijn dr. ir. J.I. van der Vlugt en dr. R.J. Detz.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting