Psychoradiologie in de klinische praktijk

Geneeskunde

22sep2017 16.00

Oratie

Hoe kan de psychoradiologie waardevol worden voor de klinische praktijk? Deze vraag stelt Liesbeth Reneman centraal in haar oratie.

De neuroradiologie heeft de afgelopen decennia grote ontwikkelingen doorgemaakt. Waar deze discipline zich tot een jaar of veertig geleden beperkte tot het detecteren van de vorm en grootte van tumoren, is het nu door de technologische ontwikkelingen mogelijk geworden om ook naar het functioneren van de hersenen te kijken. Het niet-invasief afbeelden van hersenfuncties, metabolisme en neurochemische processen vormen samen het werkterrein van de psychoradiologie. Reneman wil uitzoeken hoe de psychoradiologie waardevol kan worden voor de klinische praktijk.

Psychoradiologie speelt nu al een bescheiden rol in het vergroten van de evidence over de lange-termijneffecten op de hersenen van medicijnen die aan kinderen en adolescenten worden voorgeschreven. De volgende stap, schetst Reneman, is het individualiseren van psychofarmacologische behandelingen. De psychoradiologie heeft de potentie een belangrijke tool te worden in het algoritme voor personalized medicine, vooral binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie waar dit het meest urgent is.

Mw. prof. dr. L. Reneman, hoogleraar Translationele neuroradiologie: De bestorming van het onmogelijke – Opmars van de psychoradiologie in Evidence Based Medicine.

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting