Weer succes voor UvA-team in Vis Moot Court

12 juni 2017

Het UvA-team in de Willem C. Vis Moot Court Competition haalde dit jaar weer prachtige resultaten: alle drie de pleiters werden in de Weense competitie beloond met een 'honourable mention for oral advocacy' en zowel hun ‘Memorandum for Claimant’ als het ‘Memorandum for Respondent’ kregen eervolle vermeldingen. Bovendien eindigde het team bij de beste 10%.

Vis Moot Court Team 2017 in action

Prijzen in alle categorieën

Het UvA-team bestond dit jaar uit Glenn Klijn, Oliver Whitehead, Eva de Jong, Claire Overduijn en Edward de Rooy. In de eliminations rounds won het team van de University of Sheffield, maar vervolgens werd verloren van het ijzersterke team van de National University of Singapore. Met prijzen voor beide memoranda en voor alle pleiters in de Weense competitie heeft het UvA-team niettemin in alle categorieën prijzen gewonnen en de prestaties van vorig jaar geëvenaard, toen het UvA-team ook tot de beste 32 (van meer dan 340) deelnemende universiteiten behoorde (en bovendien eerste werd in de general rounds).

Willem C. Vis Moot Court Competition

De Willem C. Vis Moot Court is een competitie die draait om internationale arbitrage, met ieder jaar een nieuwe casus rond een grensoverschrijdend zakelijk geschil dat valt onder het Weens Koopverdrag. Masterstudenten die meedoen aan de competitie krijgen een uitgelezen kans om hun praktijkvaardigheden te meten aan die van fanatieke studententeams uit de hele wereld. Bovendien biedt de Vis Moot Court een geweldige gelegenheid om in contact te komen met prominente juristen en advocatenkantoren wereldwijd.

De wedstrijd bestaat uit een schriftelijke ronde, waarbij de studenten verweerschriften opstellen voor zowel claimant als respondent. Nadat de studenten deze hebben uitgewisseld, vinden er in Hong Kong en Wenen pleidooien plaats. Ter voorbereiding op die pleidooien doen de studenten mee aan zogenaamde ‘pre-moots’. Tijdens deze pre-moots, die dit jaar plaatsvonden in Amsterdam, Hannover, Edinburgh en Shanghai, kunnen de studenten zich meten aan de prestaties van andere deelnemende universiteiten.

Vis Moot Court Team in Hong Kong

Onvergetelijke ervaring

Zoals elk jaar blijkt deelname aan de Vis Moot voor de studenten een onvergetelijke ervaring. Glenn Klijn: 'De Willem C. Vis Moot Court is zonder twijfel dé beste en leukste ervaring die ik heb opgedaan tijdens mijn studie! Door mijn deelname heb ik mij enorm kunnen ontwikkelen op het gebied van o.a. schrijven, argumenteren en pleiten. We kregen intensieve begeleiding van onze docenten en advocaten uit de praktijk. Daarnaast kregen we trainingen bij verschillende advocatenkantoren. Nadat we de memoranda voor claimant en respondent hadden geschreven zijn we naar Hannover, Edinburgh en Shanghai afgereisd om ons voor te bereiden op de pleitwedstrijden in Hong Kong en Wenen. Een unieke ervaring waarbij je studenten, advocaten en arbiters van over de hele wereld ontmoet.'

'We hebben als team enorm intensief samengewerkt en een fantastisch resultaat behaald. Iedere student met interesse in litigation, internationaal handelsrecht of arbitrage zou zich hier echt voor moeten aanmelden.'

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid