Afscheid hoogleraar Dorien Pessers

5 juni 2017

Na meer dan dertig jaar verbonden te zijn aan de Universiteit van Amsterdam geeft Dorien Pessers, hoogleraar Rechtstheoretische grondslagen van de persoonlijke levenssfeer, op 7 juli om 16.00 uur in de Aula haar afscheidscollege.

Het afscheidscollege

In het afscheidscollege, ‘Recht en de fantasma's van de medische biotechnologie,’ zal Dorien spreken over de eugenetische tendensen in de geneeskunde en de daaruit voortvloeiende rechtsvragen.

Biografie

Dorien Pessers studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Brabant. Na drie jaar als redactiesecretaris van het Nederlands Juristenblad (NJB) te hebben gewerkt, trad zij in dienst van de Radboud Universiteit Nijmegen, en in 1985 in dienst van de Universiteit van Amsterdam. Zijn doceerde aanvankelijk vrouwenstudies en trad later toe tot de afdeling Algemene Rechtsleer. In 1999 promoveerde zij op ‘Liefde, solidariteit en recht. Een interdisciplinair onderzoek naar het wederkerigheidsbeginsel’. In 2001 volgde een benoeming tot hoogleraar aan de VU, in 2007 aan de UvA.

Pessers was daarnaast redacteur en medewerker van het NJB, redacteur van Nemesis en mede-oprichtster van het Clara Wichmann Instituut. Zij was lid van de Staatscommissie openstelling huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht. Gedurende vijf jaar was zij voorzitter van de Stimulerings-Adviescommissie Rechtswetenschappelijk Onderzoek van de NWO. Vanaf 2006 was zij raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Amsterdam. In 2009 volgde zij prof. dr. Th. de Boer op als voorzitter van het Centre for the Rights of Children aan de UvA. Van 1992 tot 2002 was zij columnist van de Volkskrant.

In 2005 werd Pessers door de Rijksvoorlichtingsdienst uitgenodigd een televisie-interview te houden met Koningin Beatrix ter gelegenheid van haar 25-jarig ambtsjubileum.

Pessers is lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid