UvA Rechtsgeleerdheid gastheer voor de VAR-pleitwedstrijd

8 mei 2017

Uit heel Nederland doen dit jaar weer studententeams mee aan de VAR-pleitwedstrijd voor bestuursrecht. De apotheose van de editie van 2017 vindt op 17 mei plaats aan de Universiteit van Amsterdam, in de Oudemanhuispoort.

De casus voor de wedstrijd draait om de aanleg van een provinciale verbindingsweg. Daarvoor moeten bomen worden gekapt en moet mogelijk zelfs een hunebed verplaatst worden. Verschillende partijen komen hiertegen op. De studententeams hebben in schriftelijke voorrondes al namens de betrokkenen een beroepschrift ingediend tegen de besluitvorming, en ook de tegenovergestelde rol op zich genomen, door een verweerschrift te schrijven namens Gedeputeerde Staten en het college van B&W.

Op 17 mei wordt het spannend: de teams staan dan tegenover elkaar in de rechtszaal en moeten zich beurtelings in één van beide procespartijen inleven. De best presterende teams doen aan het einde van de middag mee aan de finale.

Ook de Universiteit van Amsterdam levert natuurlijk een team. Masterstudenten Bestuursrecht hebben een pittige selectie moeten doorlopen om aan het team mee te mogen doen. Vervolgens hebben ze veel tijd moeten steken in de schriftelijke rondes, die natuurlijk ook een goede praktijkoefening vormden bij hun studie. Deze laatste weken voor de pleitdag lopen ze warm door uitgebreid te oefenen in pleiten met hun coaches, docenten uit hun opleiding. Zou de hoofdprijs dit jaar naar Amsterdam gaan?

Laura van Moorsel zit in het UvA-team. In deze video vertelt ze hoe ze zich voorbereiden:

Video wordt geladen..

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid