Bart Jan van Ettekoven nieuwe voorzitter ABRvS

13 maart 2017

De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht tot benoeming van mr. B.J. van Ettekoven, hoogleraar Staats- en bestuursrecht, als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Met ingang van 1 mei zal hij mr. J.E.M. Polak opvolgen, die de functie van voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak dan precies zeven jaar heeft bekleed. 

De benoeming is voor het leven, wat inhoudt dat de functie tot de leeftijd van 70 jaar mag worden uitgeoefend.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid