Personalia

Overzicht van prijzen, nieuwe functies en andere ontwikkelingen rond alumni en wetenschappers van de UvA. Voor de personalia maakt de redactie dankbaar gebruik van diverse gedrukte, audiovisuele en online bronnen. Uw eigen tips zijn welkom via SPUI@uva.nl of op Twitter via @alumni_uva.

Editie oktober 2018

Abels, Denis, hoogleraar FdR, Straf- en strafprocesrecht

Dennis Abels

Denis Abels
promotie Rechtsgeleerdheid 2012, is benoemd tot hoogleraar Straf- en strafprocesrecht, in het bijzonder het strafrechtelijk sanctierecht, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Remieg Aerts
UvA-hoogleraar Nederlandse geschiedenis, heeft de Prinsjesboekenprijs gewonnen voor zijn biografie over de staatsman Johan Rudolf Thorbecke. De Prinsjesboekenprijs is een prijs voor het beste politieke boek van het afgelopen jaar. Aan de prijs is een bedrag van 2.500 euro verbonden.

Arian van Asten
promotie Sciences 1995, is benoemd tot hoogleraar Forensic Analytical Chemistry and On-Scene Chemical Analysis aan de Faculteit der Natuurwetenschappen,Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel wordt gesponsord door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Barbara Baarsma
promotie economie 2000, hoogleraar Marktwerking en mededingingseconomie aan de UvA, wordt de nieuwe directeur van Rabobank Amsterdam.

Hasnaa Beni Driss
Rechtsgeleerdheid 2017, heeft de eerste ECHO Award gewonnen. Ze is geboren in Marokko, kwam op haar derde naar Nederland en studeert nu Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. In het juryrapport wordt ze onder meer geprezen vanwege ‘haar enorme doorzettingsvermogen en het leiderschap dat zij heeft getoond, waarbij zij zich heeft ontwikkeld tot cum laude student’.  De ECHO Award wordt uitgereikt aan succesvolle studenten met een niet-westerse achtergrond. Ze onderscheiden zich bijvoorbeeld door hun bovenmatige studieprestaties, ‘bruggenbouwers kwaliteiten’ of actieve maatschappelijke betrokkenheid. De prijs wordt uitgereikt door het Expertisecentrum Diversiteitsbeleid.

Marije de Bie
Griekse en Latijnse taal en cultuur 2002, is de nieuwe coördinator van het Vertalershuis in Amsterdam. Zij werkte eerder als acquirerend redacteur vertaalde fictie bij uitgeverij De Bezige Bij en als bureauredacteur bij Nijgh & Van Ditmar, en als docent klassieke talen op middelbare scholen.

Onno Blom
Culturele studies 1994, heeft met zijn biografie ‘Het litteken van de dood. Biografie van Jan Wolkers’  De Nederlandse Biografieprijs 2018 gewonnen en 15.000 euro ontvangen.  Blom promoveerde in Leiden op zijn Wolkers-biografie.

Hélène Gelèns
Wijsbegeerte 2004, werkt op uitnodiging van het NIAS en het Letterenfonds dit academisch jaar in de internationale setting van het NIAS. Zij zal er haar eerste roman voltooien.

Mariëtte Hamer

Taalwetenschap 1988, is per 1 september benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Lezen & Schrijven.

Haned, Hinda, hoogleraar FEB

Hinda Haned

Hinda Haned
is benoemd tot bijzonder hoogleraar Data Science aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Bèta Plus.

Els Kloek

promotie Geesteswetenschappen 1990, maakte als gastconservator een selectie voor de tentoonstelling '1001 vrouwen in de 20ste eeuw' , op basis van het gelijknamige boek dat de historica eerder publiceerde. Koning Willem-Alexander opende de tentoonstelling op 3 oktober in het Amsterdam Museum en nam het boek van Kloek in ontvangst.

José Komen
heeft de Stapenning van de UvA ontvangen voor haar staat van dienst. Zij begon haar carrière aan de UvA in 1988 bij het Postdoctoraal Instituut voor Sociale Wetenschap (PdIS). Zij speelde een belangrijke ondersteunende rol bij de integratie van PdIS en het Centre for Asian Studies Amsterdam (CASA) tot de Amsterdam School for Social Science Research (ASSR) en bij de opzet van internationale onderzoeksnetwerken. Zij zette zich ook in voor gevluchte onderzoekers, diversiteit en vrouwen aan de top.

Bart de Koning
Economische wetenschappen 1993, heeft de  Anti Fraude Award gekregen voor zijn boek ‘Vriendjespolitiek: Fraude en corruptie in Nederland’. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan personen en organisaties die zich inzetten om fraude tegen te gaan. De Koning schrijft voor onder andere de Correspondent en Vrij Nederland, maar dook nu voor Follow the Money verder in op fraude in Nederland.

Stefania Milan
universitair hoofddocent New Media en Digital Culture heeft een Proof of Concept-beurs van de European Research Council ontvangen. Met de beurs van 150.000 euro gaat Milan onderzoek doen naar algoritmen op sociale media en proberen deze te ontcijferen.

Sander Onderstal
is benoemd tot hoogleraar Strategy & Markets aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.

Ronald Plasterk

Ronald Plasterk

Ronald Plasterk
is benoemd tot hoogleraar Novel strategies for access to therapeutics aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). Hij combineert zijn leerstoel met de functie van Chief Scientific Officer bij myTomorrows. Voordat Plasterk de politiek in ging was hij al hoogleraar Moleculaire Genetica aan AMC-UvA.

Ciriel Ponsioen
promotie Geneeskunde 2000, is benoemd tot hoogleraar Maag-, Darm- en Leverziekten, in het bijzonder inflammatoire darm- en galwegziekten, aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Schavemaker, Margriet, hoogleraar FGw, Media en kunst in de museale praktijk

Margriet Schavemaker

Margriet Schavemaker
promotie Geesteswetenschappen 2007, is benoemd tot hoogleraar Media en Kunst in de Museale Praktijk aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het gaat om een nieuwe leerstoel in samenwerking met Stedelijk Museum Amsterdam. Schavemaker gaat het hoogleraarschap combineren met haar functie als Manager Educatie, Interpretatie en Publicaties van het Stedelijk Museum.

José Terra
bestuurssecretaris van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, heeft de Stapenning van de UvA ontvangen voor haar staat van dienst, inzet en grote loyaliteit richting de universiteit, in het bijzonder de studenten en medewerkers. Haar enorme betrokkenheid maakte haar tot steunpilaar en voorbeeld voor velen.

Jean-Marc van Tol e.a.
Nederlandse taal en letterkunde 1995, John Reid, Nederlands recht 1995, en Bastiaan Geleijnse, Nederlandse taal en letterkunde 1995, makers van Fokke en Sukke, vierden hun 25-jarig jubileum en namen voor één keer de NRC over. Ze maakten niet alleen tekeningen bij de stukken, maar namen ook de advertenties onder handen. Tot een aantal jaar geleden verscheen in iedere editie van SPUI Magazine een cartoon van hun hand.

Ingo Venzke
is benoemd tot hoogleraar International Law and Social Justice aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Hans Vijlbrief
voorzitter van de ‘Eurogroup working group’ in Brussel, is per 1 september 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar European Economic and Financial Policy aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting tot Bevordering van Onderwijs en Onderzoek in Economie en Bedrijfskunde.

Wieke Vink
International Criminal Law 2016, heeft de  Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award ontvangen voor haar masterscriptie. Met de Jan van Dijk Award Victimology and Victims’ Rights Award belonen Fonds Slachtofferhulp en het Ministerie van Justitie en Veiligheid de beste scripties op het gebied van victimologie, de rechten van en/of hulpverlening aan slachtoffers.

Malou Wagenmaker e.a.
Mediastudies 2014 en Bo van der Meer, Mediastudies 2015, hebben de met hun film Cheek to Cheek, over dansende senioren in een verzorgingstehuis de Filmprijs van de Stad Utrecht ontvangen voor het beste regiedebuut uit de  Debuutcompetitie van het Nederlands Filmfestival. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 5.000 euro.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

16 oktober 2018