Personalia

Overzicht van prijzen, nieuwe functies en andere ontwikkelingen rond alumni en wetenschappers van de UvA. Voor de personalia maakt de redactie dankbaar gebruik van diverse gedrukte, audiovisuele en online bronnen. Uw eigen tips zijn welkom via SPUI@uva.nl of op Twitter via @alumni_uva.

Edgar de Bruin

Slavische taal-en cultuur (Tsjechisch) 1986 cum laude, heeft de Jiri Theiner Award ontvangen voor zijn inspanningen voor de Tsjechische literatuur, als literair agent en als vertaler.

Jan Buisman e.a.

Sociale geografie 1961, heeft de Zilveren Anjer ontvangen vanwege zijn bijdrage aan de geschiedenis van de meteorologie. Peter Breuker, Nederlandse taal- en letterkunde 1980, ontvangt de onderscheiding vanwege zijn bijdrage aan de cultuurhistorie en in het bijzonder de kaats- en sportgeschiedenis in relatie met kunst en cultuur. De Zilveren Anjer wordt sinds 1950 jaarlijks toegekend aan personen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor de cultuur of de natuur in het Koninkrijk der Nederlanden.

Silke van Daalen

Biological sciences 2016, is de winnaar van de UvA-scriptieprijs 2017. In haar masterscriptie verklaart Van Daalen de variatie die er bestaat tussen individuen in lifetime reproductive success en door welke factoren deze variatie kan worden verklaard. ‘De uitwerking van haar onderzoek is echt beyond state of the art’, aldus André Nolkaemper, juryvoorzitter van de UvA-scriptieprijs en decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Walter van Emde Boas

Geneeskunde 1967, promotie 1973, neuroloog en klinisch neurofysioloog, voormalig hoofd afdeling Neurofysiologie Stichting Epilepsie Instellingen Nederland en vrijwilliger bij de International League Against Epilepsy, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Gruter, Gert-Jan, hoogleraar FNWI, Industrial Sustainable Chemistry

Gert-Jan Gruter, foto Dirk Gillissen.

Gert-Jan Gruter

Bijzonder hoogleraar Industrial Sustainable Chemistry, is genomineerd voor de European Inventor Award voor  voor zijn uitvinding van bioplastic gemaakt van suikers uit planten.

Bas Heijne

Engelse taal- en letterkunde 1984, schrijver, vertaler, interviewer, winnaar van de P.C. Hooftprijs 2017, is de nieuwe Vrije Schrijver aan de VU. In die rol zal hij een jaar lang reflecteren over het thema Science for Sustainability.

Coos Huijsen

Geschiedenis 1985, promotie 2012, sinds de jaren zeventig betrokken bij diverse organisaties op het gebied van cultuur, welzijn, kerkelijk leven en in het bijzonder homo-emancipatie, eerste parlementariër die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Elisabeth Kuiper

Elisabeth Kuiper

Elisabeth Kuiper

Conservering en restauratie 2016, promovendus, gaat zich bezighouden met de conservering van de goederen die worden geborgen uit het achttiende eeuwse VOC-schip De Rooswijk, waar deze zomer naar wordt gedoken voor de kust van Engeland.

Karol Lesman

Slavische taal- en letterkunde (Pools) 1985, voormalig bestuurslid AUV-alumnikring Slavistiek, heeft De Martinus Nijhoff Vertaalprijs (groot € 35.000) ontvangen voor zijn “rijk en gevarieerd vertaaloeuvre van werken uit de Poolse literatuur”.

 

A.J. Muntjewerff

Antoinette Muntjewerff

Antoinette Muntjewerff

promotie Rechtsgeleerdheid 2001, is verkozen tot UvA Docent van het Jaaar 2016-2017. Zij werkt als docent algemene rechtsleer aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Muntjewerff wordt door de jury geprezen omdat zij eerstejaars studenten direct het gevoel geeft dat zij onderdeel uitmaken van de UvA.

Jamal Ouariachi

Psychologie 2008, ontvangt de European Union Prize for Literature 2017 voor Een honger. De roman werd eerder bekroond met de BNG Bank Literatuurprijs en kwam tot stand met een beurs van het Letterenfonds.

Koen Schobbers

Student geneeskunde en professioneel gamer krijgt van de UvA een topsportstatus, waardoor hij zijn coschappen kan combineren met het gamen op wereldniveau.

Steph Scholten

Kunstgeschiedenis en archeologie 1991, directeur UvA-Erfgoed, verantwoordelijk voor de musea en collecties van de UvA, is per 1 augustus 2017 benoemd als algemeen directeur van het prestigieuze Hunterian Museum & Art Gallery van de Universiteit van Glasgow, Schotland, een van de belangrijkste universiteitsmusea van Europa.

Anne de Visser

Anne de Visser

Anne de Visser

Natuurkunde 1982, promotie 1986, heeft een NWO-projectsubsidie ontvangen voor het voorstel "Nematic superconductivity in topological materials", dat zich richt zich op onconventionele vormen van supergeleiding.

Simone Walvisch

Nederlandse taal- en letterkunde 1981, is bij haar afscheid als vicevoorzitter van de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mariette Wolf

Vrije studierichting letteren 1986 cum laude, promotie 2009 cum laude, vertrekt als directeur van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en wordt programmaleider bij het NIOD van het gezamenlijke onderzoeksprogramma Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië.

Diana de Wolff

promotie RUN 1999, is benoemd tot bijzonder hoogleraar advocatuur aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

20 juni 2017