Personalia

Overzicht van prijzen, nieuwe functies en andere ontwikkelingen rond alumni en wetenschappers van de UvA. Voor de personalia maakt de redactie dankbaar gebruik van diverse gedrukte, audiovisuele en online bronnen. Uw eigen tips zijn welkom via SPUI@uva.nl of op Twitter via @alumni_uva.

Maria Boletsi

Cultural Analysis 2005, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Nieuwgriekse studies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. Het gaat om een nieuwe leerstoel: de Marilena Laskaridis-leerstoel, die is ingesteld vanwege het Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse studies (NGNS).

Peter Breuker

Nederlandse taal- en letterkunde 1980, heeft De Zilveren Anjer ontvangen vanwege zijn bijdrage aan de cultuurhistorie en in het bijzonder de kaats- en sportgeschiedenis in relatie met kunst en cultuur. De Zilveren Anjer wordt sinds 1950 jaarlijks toegekend aan personen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor de cultuur of de natuur in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bianca Buurman-van Es

promotie Geneeskunde 2011, is benoemd tot hoogleraar Acute Ouderenzorg aan de Faculteit der Geneeskunde van de UvA (AMC-UvA).  Ze combineert het hoogleraarschap met het haar functie van lector Transmurale Ouderenzorg aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Jonas Castelijns

Geneeskunde 1988, heeft de ‘Gold Medal life-time achievement award’ ontvangen van de Europese Vereniging voor Hoofd-Hals radiologie.  Sinds 1993 werkt hij als radioloog bij VUmc, waar hij in 2001 benoemd werd tot hoogleraar Radiologie, met als aandachtsgebied Hoofd-Hals radiologie.

Ilse Denekamp

Scheikunde 2017, promovendus bij het Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences aan de Universiteit van Amsterdam, heeft de Unilever Research Prijs gewonnen voor haar masteronderzoek naar nieuwe materialen voor de opslag van elektriciteit.

Erik Dirksen

Economie 1976, is door de ledenvergadering van de Kring van Amsterdamse Economen (KAE) benoemd tot Lid van Verdienste. Hij was tien jaar bestuurder van de KAE, waarvan de laatste zes jaar als voorzitter.

Laura Driessen

Astronomy and Astrophysics 2017, heeft voor haar masterscriptie de Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde gewonnen, ter waarde van drieduizend euro. Ze kreeg de prijs omdat ze tijdens haar scriptieonderzoek onder andere een nieuwe supernovarest ontdekte.

Groot, Joris de,  hoogleraar AMC, Klinische Electrofysiologie van het Hart

Joris de Groot

Joris de Groot

promotie Geneeskunde 2001, is benoemd tot hoogleraar Klinische electrofysiologie van het hart, in het bijzonder atriumfibrilleren, aan de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA). De Groot is sinds 2008 werkzaam als cardioloog in het AMC, tegenwoordig als hoofd van de afdeling Klinische Electrofysiologie.

Deanne den Hartog

hoogleraar Organizational Behavior, heeft de Dutch HRM Network prijs gewonnen. De prijs wordt uitgereikt aan personen die een grote bijdrage hebben geleverd aan het werkveld van human resource management.

Natali Helberger

Rechtsgeleerdheid, promotie 2005, hoogleraar Informatierecht, en Claes de Vreese, European Communication Studies 1998 cum laude, promotie 2003 cum laude, hoogleraar Communicatiewetenschap, zijn genomineerd voor de prestigieuze Huibregtsenprijs 2017. Hun gezamenlijke onderzoek ‘Personalized communication – de gevolgen van data-driven communication in een digitale samenleving’ is een van de zes genomineerde projecten.

Antoine van Kampen

is benoemd tot hoogleraar Medische Bioinformatica aan de Faculteit der Geneeskunde van de UvA. Van Kampen was van 2007 tot 2017 bijzonder hoogleraar Medische Bioinformatica aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA. Sinds 2006 is hij universitair hoofddocent aan de Faculteit der Geneeskunde en groepsleider van het Bioinformatica Laboratorium van het AMC, dat hij in 1997 initieerde.

Imara Limon

Kunstgeschiedenis 2010, Cultural Analysis 2013, curator van het Amsterdam Museum, is genomineerd voor het Museumtalent vanwege New Narratives, dat de collectie van het Amsterdam Museum in een nieuw licht stelt.

David Maij

promovendus Sociale Psychologie heeft de Education Hackathon 2017 gewonnen. Hij ontwikkelde samen met zijn team een applicatie die goede leergewoonten bij scholieren en studenten bevordert.

Melchior Mattens

Actuarial Science and Mathematical Finance 2017, cum laude, heeft de Johan de Witt-scriptieprijs ontvangen voor zijn scriptie over de impact van klimaatverandering op zowel het premie- als kapitaalbeleid van verzekeraars.

Dora Matzke

Psychologie 2009, promotie Communicatie 2014, mathematisch psycholoog aan de UvA, is een van de nieuwe leden van De Jonge Akademie van de KNAW, een zelfstandig en innovatief platform van jonge topwetenschappers.

Barbara Partee

emeritus Distinguished University Professor of Linguistics and Philosophy aan de University of Massachusetts (Amherst, Massachusetts, VS) ontvangt tijdens de viering van de Dies Natalis op 8 januari een eredoctoraat van de UvA vanwege de cruciale rol die zij heeft gespeeld in de ontwikkeling van de formele semantiek van natuurlijke taal.

Eduard Lampe

Esther Peeren

Esther Peeren

promotie Geneeskunde 2005, universitair hoofddocent Literaire en Culturele Analyse, en Charles Agyeman, universitair hoofddocent Public Health (AMC-UvA), ontvangen de prestigieuze Consolidator Grant van de European Research Council. Deze persoonsgebonden subsidie bedraagt per project ongeveer 2 miljoen euro.

Floor Postema

Geneeskunde 2015, promovendus kinderoncologie aan AMC-UvA, is de winnaar van de tweede Klokhuis Wetenschapsprijs. Zij ontwikkelde een methode om met een 3D-camera naar kanker bij kinderen te kijken.

Eric Reits

promotie Geneeskunde 2001, cum laude, is benoemd tot hoogleraar Cellular Imaging aan de Faculteit der Geneeskunde van de UvA (AMC-UvA).

Maarten de Rijke

Wijsbegeerte 1989, Wiskunde 1993, hoogleraar Information Retrieval, heeft de Tony Kent Strix Award ontvangen voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan informatie-ontsluiting in de breedste zin van het vakgebied.

Alexander Rinnooy Kan

universiteitshoogleraar Economie en Bedrijfskunde UvA, heeft een eredoctoraat ontvangen van Tilburg University vanwege zijn voortrekkersrol op het gebied van Data Science.

Jan-Jakob Sonke

is benoemd tot bijzonder hoogleraar Adaptatieve Radiotherapie aan de Faculteit der Geenskunde van de UvA (AMC-UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Het Nederlands Kankerinstituut.

Cees Snoek

UvA-informaticus, ontvangt van de Amerikaanse overheid een subsidie van drie miljoen dollar voor het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie die met hoge precisie en snelheid activiteiten en objecten in videobeelden kan herkennen, vinden en begrijpen.

Frank Takes

UvA-onderzoeker, verbonden aan de programmagroep CORPNET van het Amsterdam Institute for Social Science Research, heeft de Young eScientist Award gewonnen voor zijn onderzoek naar belastingontduiking door bedrijven via offshore finance.

Moniek Tromp

Moniek Tromp

universitair hoofddocent sustainable materials characterisation bij het Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences heeft de Athenaprijs 2017 van NWO ontvangen. De prijs beloont excellente vrouwelijke chemici die een rolmodel vormen voor andere onderzoekers. Tromp ontvangt de prijs voor de originaliteit en creativiteit in haar onderzoekslijn en haar langdurige inzet voor gendergelijkheid.

Louis Vermeulen     

promotie Geneeskunde 2010, cum laude, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Molecular Oncology aan de Faculteit der Geneeskunde van de UvA (AMC-UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde (GNGH).

Nora Volkow

psychiater en directeur van het National Institute on Drug Abuse (Bethesda, Maryland, VS) ontvangt tijdens de viering van de Dies Natalis op 8 januari een eredoctoraat van de UvA voor haar pionierswerk op het terrein van verslavingsonderzoek.  

Olav Velthuis

Economie 1996, Kunstgeschiedenis en Archeologie 2001, is benoemd tot hoogleraar Sociologie, in het bijzonder van economisch leven en cultuur, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA.

Simone Weimans

Communicatiewetenschap 1998, is sinds 3 november de vaste stem op de late vrijdagavond voor ‘Met het Oog op Morgen’. Weimans was al invalpresentator.

Gloria Wekker

Culturele antropologie en niet-westerse sociologie 1981 en voorzitter van UvA’s Diversiteitscommissie, heeft de Joke Smitprijs gewonnen vanwege haar langdurige strijd voor de verbetering van de positie van zwarte vrouwen in Nederland.

Michelle Westermann-Behaylo

onderzoeker bij de sectie International Strategy and Marketing van de Amsterdam Business School van de UvA, heeft een beurs van 500.000 euro ontvangen voor een interdisciplinair onderzoeksproject op het gebied van Bedrijfskunde en Informatica.

Nachoem Wijnberg

dichter en hoogleraar Cultural Entrepreneurship and Management aan de UvA, heeft de P.C. Hooftprijs 2018 gewonnen. De P.C. Hooftprijs is de voornaamste oeuvreprijs voor Nederlandse literatuur. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 60.000 euro.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

18 december 2017