Personalia

Overzicht van prijzen, nieuwe functies en andere ontwikkelingen rond alumni en wetenschappers van de UvA. Voor de personalia maakt de redactie dankbaar gebruik van diverse gedrukte, audiovisuele en online bronnen. Uw eigen tips zijn welkom via SPUI@uva.nl of op Twitter via @alumni_uva.

Frédéric Amant

is benoemd tot hoogleraar Gynaecologische Oncologie aan de Faculteit der Geneeskunde van de UvA (AMC-UvA). Hij combineert het hoogleraarschap met zijn aanstellingen aan het Antoni van Leeuwenhoek-Nederlands Kanker Instituut en de Katholieke Universiteit Leuven.

Renée van Amerongen

promotie Geneeskunde 2005, celbioloog aan het Swammerdam Instituut voor Levenswetenschappen van de UvA, ontvangt een subsidie van 500.000 euro van KWF Kankerbestrijding. Zij gebruikt deze subsidie om haar onderzoeksinitiatieven uit te breiden om de rol van Wnt-signalering in borstkanker te ontleden.

Balázs Bodó

onderzoeker Informatierecht, ontvangt een Starting Grant van de European Research Council, evenals Niels van Doorn (Mediastudies), Luca Incurvati (Filosofie), Gijs Schumacher (Politicologie), Emily Yates-Doerr (Antropologie) en Magdalena Wojcieszak (Communicatiewetenschap). De Starting Grant is een persoonsgebonden subsidie van ongeveer 1,5 miljoen euro, waarmee getalenteerde wetenschappers vijf jaar lang onderzoek doen.

Wybren Jan Buma

hoogleraar Molecuulspectroscopie aan het Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences van de UvA is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daar bekleedt hij sinds 1 mei 2017 de parttime leerstoel Spectroscopy of Photoactive Molecules and Materials bij het FELIX Laboratorium voor vrije elektronenlasers. Daarnaast heeft hij een KIEM grant verworven uit het programma voor High Tech Systemen en Materialen van NWO. Samen met het bedrijf MassSpecpecD gaat hij een verbeterde versie ontwikkelen van de Amsterdam Piezo Valve, een instrument dat hoogfrequent gepulste atomaire en moleculaire bundels kan genereren.

Sjoerd Douma

is benoemd tot hoogleraar Internationaal en Europees Formeel Belastingrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA.

Picture of Jan Willem Duyvendak

Jan Willem Duyvendak

Jan Willem Duyvendak

promotie Sociale wetenschappen 1992, hoogleraar Sociologie, treedt per 1 januari 2018 aan als nieuwe directeur van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW). Hij combineert zijn hoogleraarschap met zijn nieuwe functie.

Ellen Fliers

Geneeskunde 1982, promotie 2010 Radboud Universiteit, kinderarts, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar werk op het snijvlak van kindergeneeskunde en kinderpsychiatrie.

Daniel Gervais

is benoemd tot hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder handel- en investeringsgerelateerde aspecten van de informatiemaatschappij, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA.

Anne de Graaf

start op 1 november als Chief Diversity Officer aan de UvA, en blijft daarnaast lesgeven in mensenrechten en vredesopbouw aan het Amsterdam University College.

Louise Gunning

universiteitshoogleraar en voormalig bestuursvoorzitter van de UvA heeft de Zilveren Medaille van de gemeente Amsterdam ontvangen. Zij kreeg de onderscheiding vanwege haar ‘grote bijdrage aan de Amsterdamse gezondheidszorg, kinderopvang en wetenschap.’

Erik Heijne

Wis- en natuurkunde 1968, promotie 1983, voormalig onderzoeker aan het Instituut voor Kernfysisch Onderzoek in Amsterdam en bij CERN in Genève, ontving de tweejaarlijkse prijs voor Hoge Energie en Deeltjes Fysica van de European Physical Society, ‘vanwege een buitengewone bijdrage aan de Hoge Energie Fysica’. Hij ontving deze prijs samen met Robert Klanner en Gerhard Lutz, omdat hij in 1980 de eerste zogenoemde silicium microstrip detector ontwikkelde en die vervolgens met deze collega’s uitprobeerde in hun experiment bij het elementaire deeltjes laboratorium CERN.

Cars Hommes

Cars Hommes

Cars Hommes

hoogleraar Economische dynamica, heeft een Wim Duisenberg Research Fellowship ontvangen van de Europese Centrale Bank voor zijn onderzoeksvoorstel ‘Behavioral & Experimental Macroeconomics and Policy Implications’.

Edith Hooge

promotie Pedagogische Wetenschap en Onderwijskunde 1998, is per 1 oktober 2017 door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd tot lid van de Raad van Toezicht (RvT) van de UvA. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

Jef Huisman

promotie Biologie 1997 RUG, hoogleraar Aquatische microbiologie, is samen met UvA-collega’s Rens Waters, Carsten Dominik en Pernette Verschure betrokken bij het interdisciplinaire onderzoeksvoorstel ‘Oorsprong van het leven’, dat van NWO een financiering kreeg toegekend van 2,5 miljoen euro. Hoofdaanvrager is Nobelprijswinnaar Ben Feringa (RUG). Het onderzoeksvoorstel speelt in op vragen die zijn opgesteld door de Nationale Wetenschapsagenda en wordt mede uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam.

Tom van der Meer

hoogleraar Politicologie, ontving de PrinsjesBoekenprijs voor het beste politieke boek, voor zijn boek Niet de kiezer is gek. Hij ontving de prijs op 15 september in de plenaire zaal van de Eerste Kamer in Den Haag.

Ruud Metselaar

Fysische chemie 1960 cum laude, promotie 1967; voormalig wetenschappelijk medewerker Philips Natuurkundig Laboratorium en hoogleraar Fysische Chemie aan de TU/e, is door de European Ceramic Society onderscheiden als Distinguished Fellow.

Jeannette Pols

bijzonder hoogleraar Social theory, humanism and materialities aan AMC-UvA, is per 1 september benoemd als lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. De benoeming geldt voor vier jaar.

Bernard van Praag

promotie Economie 1968, emeritus hoogleraar Toegepast economisch onderzoek, heeft op 10 oktober de Pierson Penning ontvangen. Deze penning wordt eens in de drie jaar uitgereikt aan een zeer verdienstelijk econoom van Nederlandse nationaliteit, die zich heeft onderscheiden door de kwaliteit en diepgang van zijn publicaties. Daarnaast ontvangt Van Praag de penning vanwege zijn pionierswerk op het gebied van individuele welzijnsmeting en vanwege zijn bijdrage aan het tot stand brengen van hoogwaardige instituten voor economisch onderzoek en onderwijs.

John Reid

Nederlands recht 1995, Bastiaan Geleijnse, Nederlandse taal- en letterkunde 1995, en Jean-Marc van Tol, Nederlandse taal- en letterkunde 1995, de drie geestelijke vaders van cartoonduo  Fokke en Sukke, hebben de Inktspotprijs 2017 ontvangen.

Vibeke Roeper

Nederlandse taal- en letterkunde 1992 en Managementstudies 2015-heden, heeft als directeur bij stichting Plein C verlaten en is sinds 1 september directeur van het Genootschap Onze Taal, een vereniging met 28.000 leden van en voor taalliefhebbers en uitgever van het tijdschrift Onze Taal.

Richard Ronald

is benoemd tot hoogleraar Housing, Society and Space aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA.

Gadi Rothenberg

hoogleraar Heterogene katalyse en duurzame chemie, heeft een subsidie verworven voor een onderzoeksproject naar nieuwe katalysatoren en processen voor de vervaardiging van de volgende generaties printplaten. Het onderzoek wordt gezamenlijk gefinancierd door NWO, het Chinese regionale Guangdong Provincial Department for Science & Technology en YingFan.

Sitzia, Emilie, hoogleraar FGw, illustratie

Emilie Sitzia

Emilie Sitzia

is benoemd tot bijzonder hoogleraar Illustratie aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. Zij gaat zich richten op de geschiedenis van de relatie tussen tekst en beeld in brede zin en het vergroten van de wetenschappelijke aandacht voor de relatie tussen boek en kunst.

Rudy Wijnands

Astronomie, promotie 1999, is benoemd tot hoogleraar Observationele Hoge-Energie Astrofysica, in het bijzonder Relativistisch Compacte Objecten, aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA. Het gaat om een nieuwe leerstoel aan het Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

16 oktober 2017