Personalia

Overzicht van prijzen, nieuwe functies en andere ontwikkelingen rond alumni en wetenschappers van de UvA. Voor de personalia maakt de redactie dankbaar gebruik van diverse gedrukte, audiovisuele en online bronnen. Uw eigen tips zijn welkom via SPUI@uva.nl of op Twitter via @alumni_uva.

Editie december 2018

Beerlage, Harrie, hoogleraar AMC

Harrie Beerlage

Harrie Beerlage

is benoemd tot hoogleraar Algemene urologie aan de Faculteit der Geneeskunde.

Rens Bod

Informatica 1990, promotie Geesteswetenschappen1995, hoogleraar Digital Humanities, is uitgeroepen tot Folia’s UvA’er van het Jaar 2018 vanwege zijn inspanningen voor WOinActie.

Saskia Bonjour e.a.

politicoloog, historicus/letterkundige Helmer Helmers en astrofysicus Selma de Mink zijn benoemd tot lid van De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Samen met zeven wetenschappers van andere universiteiten treden zij in 2019 toe tot het selecte gezelschap van jonge topwetenschappers.

Wybren Jan Buma e.a.

ontvangt samen met Jos Oomens en Teun Munnik, allen UvA-wetenschappers, 1,2 miljoen euro van het Europese programma ‘Future and Emerging Technologies’ voor hun onderzoeksgroep waarmee zij moleculaire temperatuurregelaars willen ontwikkelen, zodat gewassen beter kunnen groeien bij een lagere temperatuur.

Menno ten Brink

Nederlands recht, privaatrechtelijke richting 1985, heeft de Frans Banninck Coqpenning ontvangen vanwege zijn jarenlange betrokkenheid bij de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, zijn inspanningen binnen de Joodse samenleving en zijn vrijwillige inzet voor onder meer het Nederlands Auschwitz Comité.

Jacobine van den Brink

is benoemd tot hoogleraar Bestuursrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Eddie Brummelman

Eddie Brummelman

Eddie Brummelman

Ontwikkelingspsycholoog UvA, heeft de Nationale Postdocprijs van De Jonge Akademie gewonnen voor zijn onderzoek naar zelfbeeldontwikkeling bij kinderen en narcisme.

Taco Cohen

Artificial Intelligence 2013, UvA-onderzoeker aan het Instituut voor Informatica, is opgenomen in de lijst van het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology met de 35 grootste Europese jonge innovatoren. Cohen won in 2014 de UvA-scriptieprijs.

Beau van Erven Dorens

Geschiedenis, Nederlands en Politicologie (n.a.), is uitgeroepen tot Omroepman van het Jaar. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Broadcast Magazine.

Raquel Fernández e.a.

computationeel taalkundige, antropoloog Shanshan Lan, rechtsgeleerde Benjamin van Rooij en medisch bioloog/datadeskundige Colin Russell ontvangen Consolidator Grants van de European Research Council (ERC). De subsidie is persoonsgebonden en bedraagt per onderzoeksproject ongeveer 2 miljoen euro.

Karin van Gilst

Nederlandse taal- en letterkunde 1990, is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het Rembrandthuis.

Michel Haring
is met ingang van 1 januari 2019 benoemd tot faculteitshoogleraar van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar.

Karlijn van den Heuvel

Information Law 2018, heeft de Internetscriptieprijs gewonnen voor haar haar masterscriptie over de toepassing van productaansprakelijkheid op smart home devices wanneer deze schade aanrichten bij consumenten. 

Ejan Mackaay

promotie Rechtsgeleerdheid 1980, heeft een eredoctoraat in de rechten ontvangen van de Universiteit van Aix-Marseille.

Klaas Salverda
vrije studierichting Massacommunicatie 1984, journalist, heeft het Zilveren Koetsje ontvangen. Deze prijs wordt uitgereikt aan mensen die langer dan 25 jaar werkzaam zijn geweest op het Binnenhof.

Monique Volman e.a.

hoogleraar Onderwijskunde, en Herman van de Werfhorst, hoogleraar Sociologie, zijn benoemd tot lid van de Onderwijsraad.

Niek de Vries

is benoemd tot hoogleraar Reumatologie, in het bijzonder de immunopathogenese van reumatoïde artritis en andere auto-immuunziekten, aan de Faculteit der Geneeskunde.

dd

Franciska de Vries

Franciska de Vries

is benoemd tot hoogleraar Earth Surface Science aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Fridus van der Weijden

promotie Tandheelkunde 1993, hoogleraar ACTA, sectie Parodontologie, is benoemd tot erelid van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie.

Henk Wesseling
Andragologie 1974, is benoemd tot erelid en erevoorzitter van de Kring Andragologie. Hij was in 2005 mede-initiatiefnemer van ‘Andragologen zoeken andragologen’. In 2007 werd de Kring Andragologie opgericht onder de koepel van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging. Wesseling was ruim tien jaar voorzitter van de kring. 

Mijke van Wijk e.a.

Psychologie 1998, heeft met Mirjam van de Best Report Award ontvangen voor hun radiodocumentaire ‘Waakhond van het Woud’. De documentaire, gemaakt in Brazilie, gaat over de Nederlander Tim Boekhout van Solinge die in de Amazone strijdt voor behoud van het tropische regenwoud. 

Boudewijn Wijnands
Economics and Business 2014, heeft voor zijn project Deedmob de AUV-alumnusprijs 2018 gewonnen. Het online vrijwilligerplatform facilitieert contacten tussen vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheidsinstellingen. 

Jelle Zuidema e.a.

en Dieuwke Hupkes van het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) hebben samen met masterstudenten Mario Giulianelli, Jack Harding en Florian Mohnert een Best Paper award ontvangen tijdens het BlackBoxNLP event.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

18 december 2018