Personalia

Overzicht van prijzen, nieuwe functies en andere ontwikkelingen rond alumni en wetenschappers van de UvA. Voor de personalia maakt de redactie dankbaar gebruik van diverse gedrukte, audiovisuele en online bronnen. Uw eigen tips zijn welkom via SPUI@uva.nl of op Twitter via @alumni_uva.

Editie augustus 2018

Silke Allman e.a.
promotie Sciences 2012, Jayne Birkby, Wouter van den Bos (Cognitive Science 2006) en Alfrid Bustanov van de Universiteit van Amsterdam (UvA) ontvangen een Starting Grant van de European Research Council (ERC). De Starting Grant is een persoonsgebonden subsidie van ongeveer 1,5 miljoen euro, waarmee getalenteerde wetenschappers vijf jaar lang onderzoek doen.

Claudi Bockting
promotie Geneeskunde 2006, Psychologie 1993, is benoemd tot hoogleraar Klinische Psychologie in de Psychiatrie aan de Faculteit der Geneeskunde van de UvA.

Jan Bouwens
is benoemd tot hoogleraar Managerial Accounting aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA.

Annemarie den Dekker
Kunstgeschiedenis en archeologie 1997, is vanaf september directeur van het Muiderslot in Muiden. Hiervoor was zij hoofd museale zaken en programmering in het Amsterdam Museum.

Agneta Fischer

Agneta Fischer

Agneta Fischer
hoogleraar Emoties en affectieve processen en voorzitter van de afdeling Psychologie, is door het College van Bestuur van de UvA benoemd tot decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Fischer begint op 1 september 2018 en zal de functie van decaan vervullen tot een opvolger is gevonden voor Hans Brug.

Colet te Grotenhuis e.a.
Colet te Grotenhuis (Scheikunde), Stephan Jagau (Economie) en Sietske van Viersen (Pedagogische en Onderwijswetenschappen), drie jonge onderzoekers van de UvA, gaan onderzoek doen aan buitenlandse onderzoeksinstellingen met een Rubiconfinanciering van NWO. Het programma Rubicon is bedoeld om jonge, veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid te geven internationale onderzoekservaring op te doen.

Mark Jordans

is benoemd tot bijzonder hoogleraar Child and Adolescent Global Mental Health aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA. De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting War Child Holland.

Jolanda Kluin
is benoemd tot hoogleraar Translational Cardiothoracic Surgery aan de Faculteit der Geneeskunde van de UvA.

Padraic Monaghan
is benoemd tot hoogleraar Engelse taalkunde aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA.

Irene van Renswoude
is benoemd tot bijzonder hoogleraar Wetenschap van het handschrift in relatie tot de beschavingsgeschiedenis, in het bijzonder van de Middeleeuwen (500-1500) aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. De Herman de la Fontaine Verwey-leerstoel is ingesteld vanwege de Koninklijke Bibliotheek.

Rep, Martijn, hoogleraar FNWI, Fytopathologie

Martijn Rep

Martijn Rep
Biologie 1991, is benoemd tot hoogleraar Fytopathologie aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam.

Peter Schall en Peter Bolhuis

natuurkundige Peter Schall en scheikundige Peter Bolhuis van de UvA hebben een NWO-Projectruimtesubsidie toegekend gekregen voor hun voorstel 'Activating viscoelastic colloidal architectures'.

Lauren Stam
Rechtsgeleerdheid 2015, heeft met haar team het Wereldkampioenschap hockey vrouwen 2018 gewonnen. Zij wonnen in de finale met 6-0 van Ierland.

Mustafa Stitou
Wijsbegeerte 2009 cum laude, krijgt de driejaarlijkse oeuvreprijs voor poëzie van het A. Roland Holstfonds. ‘Op grootse wijze snijdt Stitou urgente thema’s aan.’

Marc de Werd
is benoemd tot hoogleraar Rechtspleging aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA. Hij combineert zijn hoogleraarschap met de functie van senior raadsheer in de Centrale Raad van Beroep.

Guido van Wingen
is benoemd tot hoogleraar Neuroimaging in de Psychiatrie aan de Faculteit der Geneeskunde van de UvA.

Lisanne de Witte
Communicatiewetenschap 2015, heeft de bronzen medaille gewonnen voor de 400 meter sprint bij de Europese kampioenschappen atletiek in Berlijn.

Dorien Zandbergen

Dorien Zandbergen

Dorien Zandbergen
Culture Antropologie en Niet-Westerse Sociologie 2004, heeft de Prijs voor Publieke Sociologie ontvangen voor haar benadering van het onderwerp digitale samenleving en smart city.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

16 augustus 2018