Personalia

Overzicht van prijzen, nieuwe functies en andere ontwikkelingen rond alumni en wetenschappers van de UvA. Voor de personalia maakt de redactie dankbaar gebruik van diverse gedrukte, audiovisuele en online bronnen. Uw eigen tips zijn welkom via SPUI@uva.nl of op Twitter via @alumni_uva.

Editie februari 2019

Agyemang, Charles, hoogleraar AMC, Global Migration, Ethnicity & Health

Charles Agyeman

Charles Agyeman

is benoemd tot hoogleraar Migration and Health from a global perspective aan de Faculteit der Geneeskunde.

Mieke Bal

Romaanse taal en letterkunde 1969, emeritus hoogleraar Theoretische literatuurwetenschap en Vrouwenstudies letteren, ontvangt in mei 2019 een eredoctoraat aan de faculteit Filiosofie van de Universiteit van Helsinki en in juli 2019 aan de University of the Arts London. 

Bart Biemond

is benoemd tot hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder hemoglobinopathie, aan de Faculteit der Geneeskunde.

Jaap van Buul

is benoemd tot bijzonder hoogleraar Moleculaire Celbiologie van Celmigratie aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Sanquin Bloedvoorziening.

dhr. prof. Hall Caswell, medewerker FNWI, hoogleraar Mathematical Demography and Ecology

Hal Caswell

Hal Caswell

hoogleraar Mathematische demografie en ecologie, krijgt het Distinguished Lorentz Fellowship 2019/20 toegekend voor onderzoek naar wiskundige modellen om mensen- en dierenpopulaties te begrijpen.

Karel van Dam

emeritus hoogleraar interdisciplinaire studies, heeft de Grote Sta-penning van de UvA ontvangen voor zijn staat van dienst en inzet voor de UvA, in het bijzonder voor zijn pionierswerk op het gebied van interdisciplinair onderwijs en onderzoek.  De grote Sta-penning is de hoogste onderscheiding die de UvA uitreikt.

Robert Dijkgraaf

universiteitshoogleraar UvA, heeft op 8 februari een eredoctoraat ontvangen van de Universiteit Leiden vanwege zijn wetenschappelijke verdiensten. Op 8 april ontvangt hij tevens een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Brussel.

Birte Forstmann

hoogleraar Cognitieve neurowetenschappen, is een van de acht winnaars van de Ammodo Science Awards 2019. Forstmann ontvangt een geldbedrag van 300.000 euro om de komende jaren te gebruiken om nieuwe wegen te verkennen in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Maxime Garcia Diaz

masterstudent Comparative Cultural Analysis, heeft het NK Poetry Slam 2019 gewonnen. Zij ontving de Gouden Vink Wisseltrofee, vernoemd naar dichter, schrijver en performer Simon Vinkenoog, en een geldbedrag van duizend euro.

Anna Grimbère

wetenschapsjournalist en televisiepresentator, is door de Volkskrant uitgeroepen tot mediatalent van 2019.

Paul Groth

is benoemd tot hoogleraar Algorithmic Data Science aan de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Saskia Hogenhout, hoogleraar FNWI

Saskia Hogenhout

Saskia Hogenhout

is benoemd tot bijzonder hoogleraar Molecular Plant-Microbe-Insect Interactions aan de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Deze leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Bèta Plus.

Luc van der Laan

Biologie 1993, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Regeneratieve Geneeskunde van de Lever aan de Faculteit der Geneeskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is ingesteld vanwege het Erasmus Trustfonds.

Alessio Pacces

is benoemd tot hoogleraar Law and Finance aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Mary Pieterse-Bloem

Economie 1992, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. Tevens won zij in december 2018 de prijs van Dutch Investment Influential 2018 van IEXProfs. 

Simone Roos

Juridische bestuurswetenschappen 1987, is benoemd tot griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Margriet Schavemaker 

hoogleraar Media and Art in Museum Practice, gaat in maart 2019 aan de slag als artistiek directeur bij het Amsterdam Museum.  Schavemaker werkt sinds 2009 bij het Stedelijk Museum in Amsterdam, waar ze meerdere functies vervulde, zoals hoofd collecties en curator.

René van Stipriaan

heeft de Gerrit Komrij-prijs 2018 ontvangen voor zijn biografie De hartenjager. Leven, werk en roem van Gerbrandt Adriaensz. Bredero. De Gerrit Komrij-prijs wordt sinds 2012 toegekend door Neder-L/Neerlandistiek en is bedoeld om de popularisatie van de oude letteren te eren.

Jurjen Vis 

doctoraal Middeleeuwse Geschiedenis 1985, promotie Letteren (Musicologie) 2007 heeft de prijs van de geschiedkundige vereniging Die Haghe ontvangen voor zijn boek DIACONIE. Vijf eeuwen armenzorg in Den Haag. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 5.000 euro. 

Henk Volberda

is benoemd tot hoogleraar Strategic Management & Innovation aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. De leerstoel is onderdeel van de Amsterdam Business School (ABS) van de faculteit.

Marta Volonteri

Marta Volonteri

Marta Volonteri

is benoemd tot bijzonder hoogleraar Black Hole Formation and Growth aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Bèta Plus.

Annemarie van Wezel

is benoemd tot hoogleraar Environmental Ecology aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Zij is tevens benoemd tot directeur van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de UvA.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

12 februari 2019