LERU-universiteiten dragen 100 miljard bij aan Europese economie

7 december 2017

De 23 leden van de League of European Research Universities (LERU), waarvan ook de Universiteit van Amsterdam deel uitmaakt, hebben in 2016 een gezamenlijke economische waarde gegenereerd van 99,8 miljard euro, en 1,3 miljoen banen. Deze en andere cijfers, die in een vorige week door de LERU gepubliceerd rapport staan, geven aan welke bijdrage de LERU-universiteiten aan de Europese economie leveren.

Op vrijdag 1 december presenteerde de LERU de resultaten van een onderzoek dat de impact meet die de LERU-universiteiten in 2016 op de Europese economie hebben gehad. Het onderzoek is uitgevoerd door BiGGAR Economics. Het rapport geeft een aantal veelzeggende cijfers met betrekking tot de belangrijke rol die universiteiten spelen bij het stimuleren van de Europese economie.

Belangrijkste bevindingen uit het rapport

Onderzoeksuniversiteiten leveren een substantiële bijdrage aan Europese groei en banen:

  • LERU-universiteiten hebben in 2016 een totale economische waarde van 99,8 miljard euro, en 1,3 miljoen banen over heel Europa.
  • Geschat wordt dat, als de bevindingen geëxtrapoleerd worden, de sector van Europese onderzoeksuniversiteiten als geheel meer dan 400 miljard euro (2,7% van de totale Europese economie) heeft bijgedragen, en dat ze verantwoordelijk waren voor 5,1 miljoen banen over heel Europa (2,2% van alle banen in Europa).

Onderzoek en onderwijs hebben een hoog investeringsrendement:

  • LERU-universiteiten genereerden bijna 5 euro voor iedere euro inkomen die ze ontvingen.

Universiteiten zijn belangrijke spelers in het Europese innovatie-ecosysteem:

  • LERU-universiteiten genereerden in 2016 33 miljard euro in Europa door de transfer van hun onderzoek naar de industrie door middel van licenties, spin-offs en diensten aan het bedrijfsleven.

Een economische impact die blijft groeien

De economische bijdrage van de LERU-universiteiten nam tussen 2014 en 2016 toe met 28,2 miljoen euro. Meerdere factoren hebben aan deze groei bijgedragen. De grootste bijdrage leverde de toename van de omvang en schaal van de LERU-universiteiten (inclusief het feit dat de League nu twee leden meer heeft dan in 2014). De leden van de LERU dragen niet alleen in zijn algemeenheid sterk bij aan de Europese economie, maar hun bijdrage neemt ook nog eens ieder jaar toe.

Brede impact op de samenleving

Dit rapport geeft een momentopname weer van de economische bijdrage van de LERU-universiteiten in 2016. De impact op de lange termijn is echter veel groter. Het is daarom ook van belang om te onderkennen dat universiteiten een veel bredere impact (dan uitsluitend de economische) hebben op de samenleving. Ze leveren getalenteerde afgestudeerden en professionals voor de samenleving, ze functioneren als hubs voor kennisproductie, kennisoverdracht en kennisuitwisseling. Zoals LERU in een paper aangaf: 'De impact op de samenleving is altijd een kerntaak voor universiteiten geweest en dat zal zo blijven.'

Hoogleraar Kurt Deketelaere, secretaris-generaal van de LERU, is enthousiast over deze cijfers. 'De boodschap is duidelijk. Als je wilt bijdragen aan groei en banen, investeer dan in onderzoek en universiteiten! Als je een resultaatgerichte begrotingsprocedure nastreeft: investeer in onderzoek en universiteiten! We moeten ons allemaal duidelijk uitspreken vóór onderzoek. Dit rapport levert degelijk en overtuigend economisch bewijs om onze argumenten kracht bij te zetten.'

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds