Amsterdams Universiteitsfonds eerste universiteitsfonds met CBF-Erkenning Goed Doel

18 juli 2017

Het Amsterdams Universiteitsfonds mag zich Erkend Goed Doel noemen. De steunstichting van de Universiteit van Amsterdam is het eerste universiteitsfonds in Nederland dat de erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft gekregen.

Het Amsterdams Universiteitsfonds is een Erkend Goed Doel. De erkenning is verstrekt door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), dat als onafhankelijk toezichthouder beoordeelt of goededoelenorganisaties voldoen aan de normen voor de landelijke erkenningsregeling, die sinds 2016 van kracht is. Deze regeling heeft aandacht voor de maatschappelijke betekenis van goede doelen, bevordert transparantie en helpt organisaties om verder te professionaliseren. Zo kijkt CBF naar sterke punten en risico’s en vraagt het naar de impact van activiteiten. Op deze manier zet de toezichthouder aan om over de kwaliteit van de eigen organisatie na te denken. Voor het publiek is de regeling eenduidig en overzichtelijk: de erkenning is in de plaats gekomen van diverse andere keurmerken.

Het Amsterdams Universiteitsfonds heeft het cbf-keurmerk Goede Doelen ontvangen

CBF-directeur Roline de Wilde (rechts) overhandigt het certificaat van erkenning aan adjunct-directeur Alumnirelaties en Universiteitsfonds Albert Goutbeek

Het Amsterdams Universiteitsfonds is het eerste universiteitsfonds in Nederland dat een aanvraag indiende en de erkenning heeft verkregen. ‘Dat is een mijlpaal’, aldus Albert Goutbeek, adjunct-directeur Alumnirelaties en Universiteitsfonds aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). ‘Het is het landelijke ok-stempel voor goede doelen in Nederland. Met de erkenning verstevigen we het vertrouwen dat donateurs in ons hebben en laten we zien werk te maken van transparantie en accountability. En even zo belangrijk: we leggen onszelf kwaliteitscriteria op die helpen om te professionaliseren.’

Roline de Wilde, directeur van het CBF, zegt: ‘We zijn een veelkleurige en veelvormige sector. De brede toegankelijkheid van de erkenningsregeling doet hier recht aan, terwijl het tegelijk eenduidigheid creëert richting het publiek. Hoe meer organisaties zich laten erkennen, hoe groter onze overtuigingskracht. Prachtig dat het Amsterdams Universiteitsfonds het voortouw heeft genomen.’

Het Amsterdams Universiteitsfonds maakt bijzondere voorzieningen voor de wetenschapsbeoefening en studenten mogelijk waarin de overheidsfinanciering niet voorziet. De donateurs van het fonds, alumni en vrienden van de UvA, leveren zo een bijdrage aan de verdieping en verbreding van onderzoek en het behoud en de ontsluiting van academisch-cultureel erfgoed. Dankzij hen worden bovendien subsidies verstrekt voor onderwijs, studentenactiviteiten en reis- en studiebeurzen. Het universiteitsfonds keerde in 2016 ruim twee miljoen euro uit aan toekenningen. De inkomsten uit fondsenwerving bedroegen ruim 4,7 miljoen euro en het besteedbaar vermogen had eind 2016 een omvang van ruim 18 miljoen euro.

Bij de toetsing van goede doelen houdt CBF rekening met de omvang van de organisatie. Op grond van de inkomsten uit fondsenwerving is het Amsterdams Universiteitsfonds ingedeeld in de hoogste categorie, van organisaties met baten die op jaarbasis ten minste twee miljoen euro bedragen.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds