Academische reünie houdt de blik op de toekomst

17 juni 2017

De jaarlijkse Universiteitsdag van de Universiteit van Amsterdam trok zaterdag 17 juni zo’n 1.100 alumni en medewerkers en hun kinderen naar de Roeterseilandcampus. Zij namen deel aan een kennisfestival met lezingen, debatten en workshops.

De opening van de Universiteitsdag werd verzorgd door collegevoorzitter Geert ten Dam. Zij sprak in de Aula over het lustrum van de universiteit en over ontwikkelingen op het gebied van educatie. Steeds vaker worden colleges gratis online aangeboden, maar volgens Ten Dam staat dat de toekomst van de 385-jarige universiteit niet in de weg. ‘Onderwijs, onderzoek en innovatie zijn de pijlers van onze universiteit,’ verklaarde Ten Dam. ‘Zolang er mensen zijn, zal er behoefte zijn aan onderwijs. Op het hoogste niveau en gefundeerd in wetenschappelijk onderzoek.’ Ook stond Ten Dam stil bij het lustrumthema ‘Inspiring Generations’. Zij betoogde dat dit op twee manieren te lezen is: ‘De universiteit inspireert al bijna vier eeuwen lang generaties van studenten en alumni, terwijl het tegelijkertijd de verschillende generaties zijn die inspiratie teruggeven aan de universiteit.’

Van zeventiende eeuw tot de toekomst

Universiteitsdag

Patti Valkenburg spreekt over online liefde en haat (foto Marc Kruse)

Patti Valkenburg, universiteitshoogleraar Media, jeugd en samenleving, verzorgde na de opening het college ‘Liefde en haat op het internet’. Valkenburg liet zien dat binnen de wetenschap de kennis over online liefdesrelaties en online haat groeit. Ook nam ze een voorschot op de invloed die ontwikkelingen zoals augmented reality en kunstmatige intelligentie op online relatievorming krijgen. Valkenburg wees op het belang van kennis over het omgaan met internet, vooral voor de generatie die nu opgroeit. ‘We moeten jongeren leren dat sociale media slechts onderdeel van hun leven zijn, en niet hun hele leven.’ 

Op de Roeterseilandcampus was een wetenschappelijk middagprogramma met colleges, debatten en interviews. Er waren onder meer colleges over de veiligheidsrisico’s van biomaterialen, de textielvondst in een zeventiende-eeuws scheepswrak bij Texel, het omgaan met complexiteit en de kracht van de stad. Gedebatteerd werd er over de universiteit van de toekomst, democratische vernieuwing en de kwestie voltooid leven. Kinderen van alumni en medewerkers maakten in workshops kennis met de wetenschap. Zij konden een borstelrobot maken, hielpen bij het sorteren van archeologische vondsten en leerden over onderzoek. De allerkleinsten konden hun zieke knuffels laten behandelen door studenten Geneeskunde. 

Universiteitsdag

Veel alumni waren met hun kinderen gekomen (foto Monique Kooijmans)

Alumnus Biological Sciences Silke van Daalen won de UvA-scriptieprijs 2017. De prijs van 3.000 euro werd uitgereikt door André Nollkaemper, juryvoorzitter van de UvA-scriptieprijs en decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Tijdens de borrel werden oude banden aangehaald en nieuwe contacten opgedaan.

De volgende Universiteitsdag vindt plaats op zaterdag 9 juni 2018.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds