Promotie Maaike de Boois over de studie Andragologie

Discipline zonder discipline. De opkomst en opheffing van andragologie 1950-1983

12sep2018 13.00 - 14.30

Evenement

Maaike de Boois verdedigt haar proefschrift 'Discipline zonder discipline. De opkomst en opheffing van andragologie 1950-1983' in de Aula (Oude Lutherse kerk) van de Universiteit van Amsterdam.

Voor de Kring Andragologie heeft deze promotie, vijftig jaar na de Maagdenhuisbezetting en de topjaren van de andragologie op de UvA en de andere universiteiten in het land, een bijzondere betekenis. De Kring Andragologie die, sinds haar oprichting in 2007 een keur aan wetenschappelijke onderwijs- en onderzoeksprogramma’s aanbiedt, beleeft namelijk een aanmerkelijke groei in de belangstelling voor en deelname aan deze onderwijs- en onderzoeksprogramma’s.

Groeiende belangstelling voor andragologie

Vraagstukken op terreinen als volwasseneducatie, hulpverlening, welzijnswerk, organisatieontwikkeling, human resource management, coaching en community development hebben niet aan actualiteit verloren. Dat de belangstelling voor andragologie groeit is niet verbazingwekkend, sinds de twijfel over de juistheid van de kaalslag in het sociale domein toeneemt en de neoliberale dominantie aan erosie onderhevig is. Daarbij draagt de - ook door de overheid gevoelde - urgentie van een leven lang leren er aan bij dat de onderwijsbehoefte van werkende volwassenen groeiende is. De behoefte aan theoretische onderbouwing van en inzicht in hoe te handelen bij maatschappelijke veranderingen wordt momenteel sterk gevoeld bij professionals.

Boeiende inkijk in de jaren '50-'83

De geschiedenis van de andragologie biedt een boeiende inkijk in de jaren '50-'83. Het veranderende denken over de relatie tussen overheid en burger, de democratiserende universiteit, het geloof in de maakbaarheid van het sociale domein en in de wetenschappelijke kennis daarover en vervolgens de scepsis hierover - dit alles komt in het proefschrift aan bod. Een en ander geflankeerd door beschrijvingen van de afbrokkelende macht van hoogleraren op de Universiteit van Amsterdam en de bezetting van het Maagdenhuis en het Andragogisch instituut in mei 1969.

Het proefschrift

De wetenschappelijke ambities van de andragologie, haar veelzijdige, multi-disciplinaire identiteit, haar maatschappelijke relevantie en de grote aantallen studenten: het waren stuk voor stuk factoren die bijdroegen aan het stormachtige begin, maar vervolgens ook aan de rigoureuze opheffing van andragologie. Dit proefschrift analyseert de opkomst van andragologie, de periode van bestaan en de opheffing van deze jonge sociale wetenschap.

Proefschrift Maaike de Boois

Het boek is te bestellen via www.maaikedeboois.nl. Voor interviews en eventuele aanvullende informatie kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de promovenda: mdeboois@hotmail.com, tel: 06-28552613.

 

Publiek is van harte welkom bij deze academische plechtigheid.

Locatie: Aula

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds