Urban en Rural Education - De sociale kwaliteit van stad, platteland en aarde

Zes actieve colleges. Met Ton Notten en Gerrit Kappert

22nov2018 18.00 - 21.00

Evenement

De Kring Andragologie organiseert een actieve collegereeks voor een multidisciplinaire, innovatieve en intercollegiale kijk op grote en alledaagse vraagstukken.

Sociaal beleid en de invoering daarvan verlopen zowel langs doordachte als toevallige lijnen. Bij het decentralisatiebeleid sinds 2015 is dat zeker het geval. In steden en op het platteland wordt langzamerhand zichtbaar wat de decentralisatie van voorzieningen van Rijk naar gemeenten (de zogeheten transitie) teweeg brengt en hoe het 'sociale', het 'educatieve', de 'zorg' en de lokale 'participatie' (democratie) eruit gaan zien.

Bestaande wetten zijn gewijzigd (maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, participatie, omgeving), en de vraag is welke de consequenties en de uitdagingen zijn voor professionals en betrokken burgers (de transformatie). Deze collegereeks biedt hiervoor een analysekader en een instrumentarium.

Docenten

Prof. dr Ton Notten is andragoloog. Hij pendelde zijn werkzame leven tussen het hoger beroeps- en het wetenschappelijk onderwijs, bij verschillende instellingen in Nederland en België. Zijn groeiende belangstelling is het onderwijs-, jeugd- en sociaal beleid in steden en dorpen.

Drs Gerrit Kappert is andragoloog. Hij adviseert/begeleidt als andragoloog/filosofisch consulent organisaties en individuen. Daarnaast werkt hij in de gemeentelijke adviesraad van Rijnwaarden en Zevenaar aan de versterking van lokale democratie en burgerinitiatieven.

Locatie

Universiteit van Amsterdam, Roeterseilandcampus (goed bereikbaar met openbaar vervoer)

Kosten

€ 540 = standaardprijs.
€ 480 = prijs voor leden van de Kring Andragologie en AUV-leden.

Data 

Het programma bestaat uit zes colleges op donderdagavonden:
2018: 22 november, 6 december, 20 december 
2019: 3 januari, 17 januari, 31 januari 

 

Meer informatie

Voor meer informatie, o.a. over betaling, zie het programma in het downloadbare pdf-bestand. Meer vragen? Neem dan contact op via andragologie@uva.nl.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds