De kracht van sociaal werk

Collegereeks over sociaal werk vanuit veranderkundig perspectief

27mrt2018 16.30 - 20.00

Evenement

De Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam beoogt met deze collegereeks bij te dragen aan een diepgaande reflectie op de maatschappelijke, theoretische en normatief ethische grondslagen van het sociaal werk en zodoende te helpen het sociaal werk te versterken voor de nabije toekomst.

Sociaal werk heeft vanaf het begin van de 20e eeuw een rijke traditie opgebouwd in Nederland: in benaderingswijzen en methodieken, als professie en in maatschappelijke betekenis. Vanaf haar ontstaan wordt de kracht van sociaal werk bepaald door het maatschappelijk nut dat zij heeft en dat op haar beurt is geënt op methodische kwaliteit, theoretische onderbouwing en maatschappelijk-ethische verantwoording. Met alle veranderingen in de samenleving en in het sociaal werk zélf is het zinvol om de theorie en de praktijk van het sociaal werk grondig tegen het licht te houden. 

Kies uw colleges

De collegereeks bestaat uit vijfcolleges. U kiest welke u wilt volgen en stelt zo uw eigen pakket samen.

Colleges 

27-03-2018 Sociaal Werk en Zelfregie in een veranderende complexe samenleving Dr. Gerard Donkers
Melissa Oomstee, CJG Haarlem
17-04-2018 Wat werkt er in sociaal werk en hoe werkt dat dan? Hoe leert de sociaal werker? Dr. Frans Spierings
Drs. Sjef de Vries
08-05-2018 Normatieve professionaliteit en sociale weerbaarheid Prof. dr. Harry Kunneman
Dr. Gert Schout
29-05-2018 Professionalisering van sociaal werk in tijden van transitie: een spannende onderneming Dr. Lies Schilder
Dr. Marcel Spierts

Opzet van de colleges

Bij elke bijeenkomst zijn er twee sprekers van naam die elkaar aanvullen en becommentariëren. De gebruikte werkvormen zorgen ervoor dat er een optimale wisselwerking ontstaat met de praktijk. De tijdsinvestering per college (dus zonder extra activiteiten) bedraagt ca. 6 uur per week (college, leeractiviteiten, literatuur).

Kosten

De prijs per colleges, inclusief maaltijd:
€ 110,- standaardtarief.
€ 95,- voor leden van de Amsterdamse Universiteits Vereniging en begunstigers van de Kring Andragologie en voor leden van de BPSW, leden van de LVSC en/of geregistreerden bij Registerplein. 
€ 50,- voor studenten. 

De prijs voor vier colleges, inclusief maaltijd:
€ 390,- standaardtarief. 
€ 340,- voor leden van de Amsterdamse Universiteits Vereniging en begunstigers van de Kring Andragologie en voor leden van de BPSW, leden van de LVSC en/of geregistreerden bij Registerplein. 
€ 200,- voor studenten (beperkt aantal plaatsen). 

Locatie

De colleges vinden plaats op de UvA Roeterseilandcampus, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam. Lokaal wordt nog bekend gemaakt.

 

Meer informatie

Voor meer informatie, o.a. over betaling, zie het programma in het downloadbare pdf-bestand. Meer vragen? Neem dan contact op via andragologie@uva.nl.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds