Gemeenten met Zelfregie in Transitie

Acht masterclasses

31dec2018

Evenement

De Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam richt zich met deze masterclass van acht bijeenkomsten en zelfstudie op de transitie van zorg en welzijn naar de gemeenten en de transformatie van het sociaal domein. In company training in overleg op vrijdagen.

Organisaties in zorg, welzijn en onderwijs opereren anno nu in een complexe en onzekere wereld vol transities. De taken verzwaren en de middelen worden schaarser. Hoe kunnen professionals en managers in deze context met bezieling hun maatschappelijke opdracht realiseren?

Kernvraag van deze masterclass is: hoe krijgen en behouden wij als organisatie zelf de regie in deze complexe en onvoorspelbare maatschappelijke context?

Docenten 

Nelly Labrie en Vincent Fafieanie

Kosten

Bij 15 deelnemers bedragen de totale kosten voor de organisatie € 14.700,- (incl. BTW, inclusief Gerard Donkers’ boek Zelfregie terug in het werk. Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling (SWP Publicaties 2015, winkelprijs € 39,50).

Meer informatie

Voor meer informatie, o.a. over betaling, zie het programma in het downloadbare pdf-bestand. Meer vragen? Neem dan contact op via andragologie@uva.nl.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds