Vergrijzing! Hoe hou je je dorp vitaal?

Studiedag over de toekomst van het platteland

17mrt2016 10.00 - 17.00

Evenement

Nederland vergrijst. En het platteland met krimp vergrijst nog sterker. Dat heeft consequenties voor wonen, zorg en welzijn van ouderen in deze gebieden. We zoeken en vinden steeds vaker oplossingen in allerlei vormen van collectieve actie.

Het is begrijpelijk dat er veel aandacht is voor krimp op het Nederlandse platteland. Maar de vergrijzing die zich daar voordoet is veel omvangrijker dan de bevolkingsdaling. De vergrijzing levert vooral in plattelandsgebieden met krimp grote uitdagingen op. Zeker nu de overheid meer aan de oudere zelf en de lokale samenleving overlaat.

Sprekers

dr. Frank van Dam, Planbureau voor de Leefomgeving
prof. dr Tine de Moor, Universiteit Utrecht
prof. dr Dirk Strijker, Rijksuniversiteit Groningen
dr. Frans Thissen, Universiteit van Amsterdam
dr. Lotte Vermeij, Sociaal en Cultureel Planbureau
dr. Klaske Wynia, UMCG, afdeling Gezondheidswetenschappen, Programmaleider van SamenOud

Organisatie

Kring Andragologie en Kring Geografie en Planologie 
Learn for Life

Deze studiedag wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Drenthe.

Locatie 

Landgoed Overcinge Havelte

Kosten

Studenten: € 30,-
Vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties: € 60,-
Professionals/vertegenwoordigers van bedrijven, instellingen en (semi-) overheden: € 90,-

 

Kring Andragologie
T: 020 5255880, bgg: 020 6904997
E: andragologie@uva.nl

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds