Collegereeks De kracht van social work

19mei2015 09jun2015 18.30

Evenement

Deze reeks draagt bij aan een reflectie op de maatschappelijke, theoretische en normatief ethische grondslagen van het social work. Zo versterkt de reeks het social work voor de nabije toekomst.

Vanaf haar ontstaan wordt de kracht van social work bepaald door het maatschappelijk nut dat zij heeft en dat op haar beurt is geënt op methodische kwaliteit, theoretische onderbouwing en maatschappelijk-ethische verantwoording. Met alle veranderingen in de samenleving en in het social work zélf is het zinvol om de theorie en de praktijk van het sociaal werk grondig tegen het licht te houden.

De colleges zijn onderverdeeld in thema’s: vijf modules van ieder drie samenhangende colleges. Teken in op een van de colleges en stel zo je eigen pakket samen. 

Kosten

€ 60,- voor leden van de Amsterdamse Universiteits Vereniging en begunstigers van de Kring Andragologie en voor leden van de NVMW, leden van de LVSC en/of geregistreerden bij het beroepsregister agogisch en maatschappelijk werkers (BAMw). 

€ 90,- voor niet-leden. 

€ 50,- voor studenten. 

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds