Voordrachtsformulier AUV-alumnusprijs

De AUV-alumnusprijs is een aanmoedigingsprijs voor talent dat iets op het maatschappelijke vlak heeft bereikt en anderen weet te inspireren.

-------------------------------------------------------------------------------------

Persoonsgegevens voorgedragene

Informatie over het project

Gegevens voordrager

Referentie

Ter onderbouwing van de voordracht dient een professionele referentie bijgevoegd te worden van iemand die het project, de maatschappelijke bijdrage van het project, het draagvlak en de rol van de voorgedragene beoordeelt. (Bij ontbreken referentie wordt de naam van de voordrager aan de kandidaat doorgegeven.)

Akkoordverklaring