Over de AUV

De Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV) is de algemene alumnivereniging van de Universiteit van Amsterdam.

Feiten en cijfers

De Amsterdamse Universiteits- Vereniging is opgericht in 1889.

AUV-leden

•    op 31 december 2017: 9.113 leden
•    49,2% man / 50,8% vrouw
•    gemiddelde leeftijd: 49 jaar
•    oudste lid: 101 jaar
•    jongste lid: 21 jaar
•    oudste diploma AUV-lid: 1940 / meest recente diploma: 2017
•    839 leden sporten met korting bij USC
•    617 leden hebben gratis lenerspas Universiteitsbibliotheek

Verenigingsstructuur

•    vele alumnikringen
•    3 geassocieerde verenigingen
•    AUV-bestuur: 7 leden
•    kringbesturen: 206 vrijwilligers
•    Jaarlijkse  AUV-dag voor leden en interdisciplinaire programmareeks Alumni Talks
•    Speciaal programma voor jonge AUV-leden tot 36 jaar oud

Bestuur

Het bestuur van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging bestaat uit de volgende leden: 

  • M.J.H (Maurits) Kruithof MSc (voorzitter)
  • drs. H.E. (Lenneke) Hoedemaker (secretaris)
  • drs. G.J.G. (Gert Jan) Schinkel (penningmeester)
  • drs. N. (Nienke) Fleuren
  • drs. T.M. (Dorrit) Gruijters
  • B. (Benjamin) Gomes Caixinha Knaff LLM
  • G. (Gijs) Reudink MSc MA
AUV-bestuur

Vlnr. Gijs Reudink, Nienke Fleuren, Gert Jan Schinkel, Dorrit Gruijters, Maurits Kruithof, Benjamin Knaff en Lenneke Hoedemaker

Verslagen en statuten

De Amsterdamse Universiteits-Vereniging brengt jaarlijks verslag uit van haar activiteiten. Op 3 november vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging plaats. Tijdens de vergadering zijn nieuwe bestuursleden benoemd.

Het concept-verslag van de ALV wordt binnenkort beschikbaar gemaakt. Geïnteresseerden kunnen het verslag van de Algemene Ledenvergadering opvragen via e-mail.

De statuten van de vereniging zijn aangepast in 2013. 

Bankgegevens

IBAN NL68 INGB 0000 3260 74
BIC INGBNL2A
Tenaamstelling Amsterdamse Universiteits-Vereniging

Contact 

Het overkoepelende AUV-bestuur en het Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds van de UvA ondersteunen de alumnikringen met raad en daad. Overweeg je zelf een kring op te richten, neem dan contact op met AUV-coördinator  Mirjam van Gessel.

Postadres Amsterdamse Universiteits-Vereniging
  Postbus 94325
  1090 GH Amsterdam

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

9 november 2018