Over de AUV

De Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV) is de algemene alumnivereniging van de Universiteit van Amsterdam.

Bestuur

Het bestuur van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging bestaat uit de volgende leden: 

  • mr. C.M. (Carina) Benninga (voorzitter)
  • drs. H.E. (Lenneke) Hoedemaker (secretaris)
  • R.C. (Rob) Labadie (penningmeester)
  • drs. N. (Nienke) Fleuren
  • B. (Benjamin) Knaff LLM
  • M.J.H. (Maurits) Kruithof MSc
  • mr. J. (Jeanine) Meerburg 
bestuur AUV

Het bestuur van de AUV (vlnr. Benjamin Knaff, Maurits Kruithof, Nienke Fleuren, Carina Benninga, Rob Labadie en Lenneke Hoedemaker; Jeanine Meerburg ontbreekt op de foto) Foto: Monique Kooijmans

Voorlopige begroting 2018

De begroting 2018 wordt in april 2018 voorgelegd aan de leden.

Jaarverslagen en statuten

De Amsterdamse Universiteits-Vereniging brengt jaarlijks verslag uit van haar activiteiten. Het jaarverslag is besproken tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die dit jaar op 11 april plaatsvond. Geïnteresseerden kunnen het verslag van de Algemene Ledenvergadering opvragen via e-mail.

De statuten van de vereniging zijn aangepast in 2013. 

 

Feiten en cijfers

AUV cijfers 2015

De Amsterdamse Universiteits- Vereniging is opgericht in 1889.

AUV-leden

•    in 2015: 8.312 leden
•    51% man / 49% vrouw
•    gemiddelde leeftijd: 48 jaar
•    oudste lid: 100 jaar
•    jongste lid: 21 jaar
•    oudste diploma AUV-lid: 1940 / meest recente diploma: 2015
•    1.850 leden sporten met korting bij USC
•    496 leden hebben gratis lenerspas Universiteitsbibliotheek

Verenigingsstructuur

•    33 alumnikringen
•    3 geassocieerde verenigingen
•    AUV-bestuur: 6 leden
•    kringbesturen: 157 vrijwilligers
•    Jaarlijkse  AUV-dag voor leden

Bankgegevens

IBAN NL68 INGB 0000 3260 74
BIC INGBNL2A
Tenaamstelling Amsterdamse Universiteits-Vereniging

Contact 

Het overkoepelende AUV-bestuur en het Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds van de UvA ondersteunen de alumnikringen met raad en daad. Overweeg je zelf een kring op te richten, neem dan contact op met AUV-coördinator  Mirjam van Gessel.

Postadres Amsterdamse Universiteits-Vereniging
  Postbus 94325
  1090 GH Amsterdam

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

5 december 2017