Kring Psychobiologie

De alumnikring Psychobiologie is er voor alumni die de opleiding Psychobiologie hebben gevolgd.

Alumnikring Psychobiologie wil de contacten tussen de leden onderling en tussen de leden en de opleidingen bevorderen en onderhouden.

Activiteiten 

De kring houdt haar leden op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied en biedt diverse activiteiten aan waaronder lezingen, debatten, workshops en excursies. 

Alumni-diner

Op 26 september 2014 vond het eerste Alumni-diner plaats. 42 alumni uit de jaarlagen 2004-2013 ontmoetten elkaar en genoten van een drie-gangendiner en bijpassende bubbels. Het was een feestelijke avond, waarbij het informeel samenkomen centraal stond. Twee alumni hebben in een korte presentatie verteld waar zij zich nu mee bezig houden. Er is heerlijk nagetafeld en uiteindelijk gingen zelfs de voetjes van de vloer op de deuntjes uit ‘de jaren dat de 24e de fijnste dag van de maand was’. 

AUV-dag 2014

In het teken van het 125-jarige jubileum van de AUV, heeft ook de kring Psychobiologie gezorgd voor een extra speciale activiteit. De samenwerking tussen de kringen Rechten, AMC, Psychologie en Psychobiologie heeft geleid tot twee interessante debatten. 

Het eerste debat werd gevoerd rondom de stelling 'Zijn adolescenten verantwoordelijk voor hun eigen gedrag?'. Na een inleidende spoedcursus neurobiologie en psychiatrie van respectievelijk Cyriel Pennartz en Nils Duits, volgde een debat onder leiding van bio-ethica Henriëtte Bout. De meningen van het publiek bleken verdeeld! Er werd flink gediscussieerd over vanaf welke leeftijd jongeren echt aansprakelijk (moeten) zijn en waarom.

In het tweede dagdeel werd de stelling 'Hoe verantwoordelijk is de samenleving voor het gedrag van adolescenten?' besproken.  Een levendige introductie tot het recht door Edgar du Perron en Patti Valkenburg (hoogleraar Media, Jeugd en Samenleving) ging het debat voor. Daarna barstte de discussie los: bijvoorbeeld de mate en manier waarin je als ouder invloed kan hebben op het gedrag van je kind werd ter discussie gesteld. Ook hier werd regelmatig de neurobiologie er bijgehaald. Tijdens het debat bleek dus input vanuit de neurobiologie ook hier waardevol! 

Al met al twee heel volle, dynamische en geslaagde debatten, en daarmee een wederom geslaagde alumni-kring activiteit. Hopelijk tot de volgende!

Bestuur

Guido Meijer Voorzitter
Veerle Cox Secretaris
Aile van Huijstee Penningmeester
Nassim Balahsioui  
Solange Cleutjens  
Wim Ghijsen  
Hanna Groen  
Hilde Taverne  
Jasper Winkel  
Sylvia Witteveen  

Bestuur Psychobiologie

Contact

Het bestuur is bereikbaar via e-mail.

Mis je nog iets? Laat het ons weten.

Agenda

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

25 juli 2017