Worstelen met moraliteit

Lezing Frits Spangenberg en Monte Königs

UvA-alumni Frits Spangenberg, oprichter van Motivaction, en Monte Königs laten zien hoe verschillende generaties omgaan met moraliteit.

wordcloudauvdag2017

Waar vroeger een duidelijke structuur voor handelen werd ingegeven door instituties als kerk en overheid worden tegenwoordig regels en formalisering gehandhaafd als substituut. Verschillende instanties lopen vast op regels, protocollen en verslaglegging. Politie en ziekenhuizen zijn meer tijd kwijt met het registeren dan dat zij daadwerkelijk aan hun eigenlijke werk kunnen besteden. Onderwijsinstelling besteden veel tijd en geld aan juridische procedures met ouders.

Instituties als kerk, onderwijs en overheid en de daaraan ontleende regels bepalen niet langer het persoonlijk handelen. Een nieuwe behoefte ontwaakt die boven regels en wetten uitstijgt. Jongeren kiezen steeds vaker pragmatisch en op basis van een maatschappelijk bewustzijn. Maar is de huidige samenleving al klaar voor een moraal die boven regels en wetten uitstijgt?

Er ligt een sleutelrol weggelegd voor de wetenschap en alumni van de universiteiten.

Monte Königs blikt vooruit op de lezing

Over de sprekers

Frits Spangenberg

Frits Spangenberg (foto: Taco van der Werf)

Frits Spangenberg, Sociologie 1976, is oprichter van Motivaction. Hij ontwikkelde het Mentality-model, dat een inzicht geeft in drijfveren van mensen, in het ontstaan van trends en in welke bredere context je deze moet plaatsen. Zijn doel is helpen de mensen weer wat dichter bij elkaar te brengen en verschillende generaties te inspireren.

Monte Königs

Monte Königs

Monte Königs, Sociologie bachelor 2011, Metropolitan Studies master 2013, werkt als onderzoeker bij Motivaction, is Think Tank Member en Keynote Speaker bij Whetston. Hij is expert op het gebied van toekomstig menselijk gedrag en maatschappelijke verandering. Zijn specialisme ligt in de domeinen vertrouwen, besluitvorming en nieuwe vormen van moraliteit.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

17 oktober 2017