Discussie en debat over Democratie en verkiezingen

AUV-dag 2016

Tijdens de AUV-dag heeft Renée Frissen de eerste prijs van de AUV-alumnusprijzen gewonnen voor het door haar opgezette OpenEmbassy. Verder waren er spraakmakende lezingen en er werden twee alumnikringen opgericht.

auvdag publiek

Leden van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging kwamen zaterdag 5 november bijeen op de Roeterseilandcampus voor de jaarlijkse ledendag. Het programma van de AUV-dag stond vanwege de aankomende verkiezingen in Nederland, Europa en de Verenigde Staten in het teken van ‘Democratie en verkiezingen’.

 

auvdag sywert

(foto Monique Kooijmans)

Sywert van Lienden, onder meer bekend als oud-voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren en initiator van de politieke jongerenbeweging G500, gaf een lezing over de politieke positie van de middenklasse. Hij betoogde dat de middenklasse een verlies van politieke invloed en gemeenschapszin ervaart en zich daarnaast sociaaleconomisch kwetsbaar voelt. Met andere woorden: deze grote groep is pessimistisch over de huidige ontwikkelingen in Nederland.

Vraagbaak voor statushouders

Renée Frissen ontving de eerste prijs van de AUV-alumnusprijzen en 3.000 euro voor het door haar opgezette OpenEmbassy. Op dit onlineplatform kunnen statushouders vragen stellen over hun leven in Nederland waarna vrijwilligers de vragen beantwoorden. De tweede prijs, 2.000 euro, ging naar Luana Carretto die met Taste before you waste voedselverspilling tegen gaat. De derde prijs, 1.000 euro, werd gewonnen door Jacob Schaap, via Boxing: a game of life vergroot hij het zelfvertrouwen van jonge en vrouwelijke vluchtelingen in vluchtelingenkampen. De winnaars kregen de AUV-alumnusprijzen uitgereikt door Geert ten Dam en Juryvoorzitter Maurits Kruithof. 

auvdag prijs

Jacob Schaap (derde prijs), Geert ten Dam, Renée Frissen (eerste prijs), Luana Carretto (tweede prijs) en Maurits Kruithof (vlnr)

Frissen wil met OpenEmbassy het integratieproces verbeteren. ‘Van vluchtelingen hoor ik dat ze zich verloren voelden na het krijgen van hun verblijfsvergunning. Uit onderzoeken blijkt dat maar de helft van de statushouders een baan vindt en een kwart onder de armoedegrens leeft. Dat is zonde zowel bezien vanuit humanitair oogpunt als vanwege verspilling van talent en overheidsgeld.’

Gevarieerd aanbod

Na afloop van de plenaire opening vonden tijdens het kringprogramma spraakmakende lezingen en boeiende debatten plaats waarin actuele onderwerpen, waaronder het dagthema 'Democratie en verkiezingen’, vanuit verschillende invalshoeken en disciplines werden benaderd. Er is gesproken over onder meer politiek taalgebruik, de invloed van oorlog op kunst en de turbulente geschiedenis van de Stopera. Albert Polman gaf een theatercollege over zonlicht en de mogelijkheden van duurzame energie. De dag werd afgesloten met een levendige en gezellige netwerkborrel in CREA.

auvdag college polman

Tijdens de dag zijn twee nieuwe alumnikringen opgericht. De nieuwe kringen zijn de Kring Mediastudies en de Kring Nederlands als tweede taal. Het aantal alumnikringen binnen de Amsterdamse Universiteits-Vereniging komt hiermee op 35.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

24 juli 2017