AUV-dag

Zaterdag 3 november

De AUV-dag is de jaarlijkse ledendag van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging. Dit jaar vindt de dag vindt plaats op zaterdag 3 november. AUV-leden nemen gratis deel aan deze dag.

Aanmelden kan vanaf eind september.

Op het programma staat onder meer een duo-lezing van Zef Hemel en Floor Milikowski over de uitdagingen waaraan de stad Amsterdam het hoofd moet bieden. Verder wordt de AUV-alumnusprijs uitgereikt en de kringen Kunstgeschiedenis, Neerlandistiek en Publieksgeschiedenis opgericht. 

Amsterdam: Global City tegen wil en dank?

Amsterdam: Global City tegen wil en dank

(Foto Dirk Gillissen)

Sinds de Amerikaanse planoloog John Friedmann in 1986 zijn ‘World City Hypothesis’ formuleerde, is er veel in de wereld veranderd. Niet alleen viel de Berlijnse Muur, ook communistisch China opende zijn deuren en, om maar iets te noemen, midden jaren negentig verscheen ineens het internet. Amsterdam bevindt zich in de maalstroom van globalisering en wordt opgeslingerd. Ze is een van de circa honderd ‘Global Cities’ die in verbonden netwerken de toekomst van de wereld bepalen. Amsterdam moet acteren, aldus Zef Hemel. Maar doet ze dat ook?

Volgens Floor Milikowski wordt Amsterdam steeds meer geconfronteerd met de keerzijde van het succes. Woningen worden duurder en betaalbare woningen worden schaarser, waardoor mensen met lage en middeninkomens worden gedwongen de stad te verlaten. Amsterdam dreigt haar karakteristieke mix van inkomens, culturen en huishoudenstypen te verliezen. Verdere groei zal dit proces versterken, tenzij er bewust wordt gekozen voor een andere koers.

Over de sprekers

Zef Hemel

Zef Hemel – 1957
www.zefhemel.nl

1981   Geografie RUG
1994 promotie Letteren UvA; proefschrift bekroond met de Professor Ter Veen Jaarprijs 1994
1995-2004 hoofdredacteur S&RO – Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, vakblad voor planologen en stedenbouwkundigen
1996-2001 senior planner Ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening
2001 organisator symposium ‘Creatieve Steden’
2001-2004 directeur Academie van Bouwkunst, Rotterdam
2004-heden adjunct-directeur Dienst Ruimtelijke Ordening, Amsterdam
2009 organisator tentoonstelling ‘Vrijstaat Amsterdam’
januari 2012-heden bijzonder hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken, Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam
   
Boek De toekomst van de stad; een pleidooi voor de metropool (2016)

 

Floor Milikowski

Floor Milikowski - 1980
www.floormilikowski.com

2006 Sociale geografie en Planologie
2004-2014 Freelance Journalist, onder meer voor Het Parool, de Pers, Elsvier, Folia Civitatis, VaraGids, Kassa Magazine, Nieuw Amsterdam Magazine, en het GPD
2010-heden Freelance onderzoeksjournalist De Groene Amsterdammer 
2014-2015 Hoofdredacteur 'Vinex Voorbij' bij Pakhuis de Zwijger
2017-2018 Jurylid Gouden Piramide
   
Boek Van wie is de stad; de strijd om Amsterdam (2018)

Prijs voor betrokken alumnus

Welke maatschappelijk betrokken alumnus wint dit jaar de AUV-alumnusprijs? De winnaar is een inspiratiebron voor velen en geldt als een belofte voor de toekomst. Naast de juryprijs is er ook een publieksprijs.

De afgelopen jaren heeft de AUV-alumnusprijs een keur van projecten gesteund zoals het verbeteren van mondhygiëne van kinderen in Kaapstad, een programma om vluchtelingen voor de klas te krijgen en een mobiele openluchtbioscoop op zonne-energie. De genomineerden worden half oktober bekendgemaakt.

Archeologische vondsten

Marijke Gnade, bijzonder hoogleraar Archeologie van pre-Romeinse culturen in Centraal-Italië, geeft een korte lezing over de opgravingen in Satricum. Op deze site doen UvA-archeologen en studenten al meer dan veertig jaar archeologisch onderzoek.

De gevonden resten gaan terug tot de negende eeuw voor Christus en omvatten veel materiaal dat kan worden toegeschreven aan de Volsken, een volk dat genoemd wordt in de Romeinse geschiedschrijving, maar waarvan tot voor kort nog niets gevonden was. Het Amsterdams Universiteitsfonds werft onder alumni om een publicatie over de opgraving mogelijk te maken. Internationaal kijken veel wetenschappers uit naar deze publicatie.

Programma

13.15 uur Inloop
14.00 uur Lezingen en prijsuitreiking
Oprichting Kring Kunstgeschiedenis, Kring Neerlandistiek en Kring Publieksgeschiedenis. 
16.30 uur Borrel
18.30 uur Einde

Locaties

Het programma vindt plaats in de Aula (Singel 411, Amsterdam).

De borrel vindt plaats in het Maagdenhuis (Spui 21, Amsterdam).

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

19 september 2018