AUV-dag 2017 in teken van moraliteit en alumnusprijs

Ruim 350 leden van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging kwamen op zaterdag 4 november bijeen voor de 70e editie van de jaarlijkse ledendag. Frits Spangenberg en Monte Königs gaven een inspirerende lezing over moraliteit en Alice Grasveld won de AUV-alumnusprijs 2017.

publiek AUV-dag

(foto's: Monique Kooijmans)

Worstelen met moraliteit

UvA-alumni Frits Spangenberg, oprichter van onderzoeksbureau Motivaction, en Monte Königs, eveneens verbonden aan Motivaction, openden de dag met een duolezing waarin zij lieten zien hoe verschillende generaties omgaan met moraliteit. Het vertrouwen in institutionele structuren is niet langer vanzelfsprekend.

Monte Königs

Monte Königs

Zeker jongere generaties hechten steeds meer belang aan de wijze waarop leiders uitdragen welke waarden ten grondslag liggen aan de bedrijfsvisie van hun organisaties en hoe deze zich op moreel niveau daadwerkelijk gedragen. Om het discours in de bestuurskamer te verbreden, zou elke organisatie een CMO moeten aanstellen, een Chief Morality Officer. Spangenberg en Königs betoogden dat hier een sleutelrol is weggelegd voor de wetenschap en alumni van universiteiten: zij moeten zich zien te mengen in een debat dat verder gaat dan feiten en cijfers.

Winnaars AUV-alumnusprijzen

De eerste prijs van de AUV-alumnusprijzen ging dit jaar naar Alice Grasveld. Zij ontving de prijs van 3.000 euro voor haar project Healthy Teeth Challenge waarmee zij zich inzet voor een verbetering van de mondhygiëne van kinderen in Kaapstad. Slechte mondzorg blijkt een belangrijke oorzaak van schooluitval. Een verbetering leidt daarom ook tot betere onderwijsparticipatie. De winnaar verbleef zelf in het buitenland; voormalig docent actieonderzoek 7Sens.es Madelon Eelderink nam namens haar de prijs in ontvangst.

De tweede prijs, 2.000 euro, ging naar Rutger Bults, die met zijn project Grounded Madagascar boeren in Madagascar stimuleert om essentiële oliën te produceren zonder daarbij kwetsbaar bos plat te branden voor landbouwgrond. Bults won met 22% van de stemmen tevens de publieksprijs, die dit jaar voor de eerste keer werd uitgereikt. Hiervoor konden de aanwezigen stemmen via hun smartphone.

De derde prijs, 1.000 euro, werd gewonnen door Ottilia Kasbergen. Het project Vluchteling voor de klas begeleidt statushouders met een relevante achtergrond in het land van herkomst naar een baan in het beroepsonderwijs. Collegevoorzitter Geert ten Dam reikte de prijzen uit. 

Winnaars

(vlnr: Madelon Eelderink, die de eerste prijs in ontvangst nam voor Alice Grasveld, winnaar van de derde prijs Ottilia Kasbergen en winnaar van de tweede prijs en publieksprijs Rutger Bults)

Vallen bij ouderen

Nathalie van der Velde, hoofd Geriatrie in het AMC, deed kort verslag van haar onderzoek naar medicatiegerelateerd vallen bij ouderen, dat zij uitvoert met steun van het Amsterdams Universiteitsfonds. Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat vallen bij ouderen een urgent maatschappelijk probleem is dat met hoge kosten gepaard gaat.

Oprichting nieuwe alumnikringen

Tijdens de dag zijn twee nieuwe alumnikringen opgericht: het International Alumni Network Netherlands (IANN) en de Amsterdam Society for Medical Social Scientists (ASMSS). Het aantal alumnikringen binnen de Amsterdamse Universiteits-Vereniging komt hiermee op 37.

De dag werd afgesloten met een levendige netwerkborrel in het Maagdenhuis.

Networkborrel MH

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

6 november 2017