AUV-dag in teken van jubileum, alumnusprijs en voorzitterswissel

Starters4Communities wint AUV-alumnusprijs

De jubileumeditie van de AUV-dag van zaterdag 8 november is bezocht door bijna achthonderd actieve leden en genodigden. In de Aula werd de AUV-alumnusprijs uitgereikt aan Manon Becher van Starters4Communities en trad Carina Benninga aan als nieuwe voorzitter van de alumnivereniging.

Scheidend voorzitter Willem F. Korthals Altes maakte aan het begin van de AUV-dag de tussenstand bekend van het jubileumcadeau. Onder de leden is geld ingezameld voor een Amsterdam Excellence Scholarship, een beurs van 25.000 euro waarmee een talentvolle buitenlandse student aan de UvA een masteropleiding kan doen. 's Ochtends stond de teller op ruim 14.000 euro, gedurende de dag zijn nog toezeggingen gedaan voor aanvullende giften. Streven is om eind dit jaar het volledige bedrag bij elkaar te hebben. 

Prijs voor jong talent

Manon Becher wint Alumniprijs 2014

Ook is voor het eerst de AUV-alumnusprijs uitgereikt, een aanmoedigingsprijs voor jong talent dat iets bijzonders heeft bereikt op het maatschappelijk vlak en anderen weet te inspireren. Manon Becher won de prijs van 3.000 euro voor het project Starters4Communities, waarmee zij zich sterk maakt voor betere arbeidskansen en socialere wijken.

Starters4Communities biedt hoog opgeleide starters een praktijkgericht trainingsprogramma in sociaal ondernemen en bewoners-gestuurde stadsontwikkeling. Tijdens het programma werken de starters aan een aantal ondernemende wijkinitiatieven. Becher investeert de prijs om het project ook in andere steden van de grond te krijgen.

Lees het interview met Manon Becher

Voorzitterswissel

Sta-penning voor Willem Korthals Altes

Sinds de AUV-dag heeft de alumnivereniging een nieuwe voorzitter. Willem F. Korthals Altes heeft het voorzitterschap overgedragen aan Carina Benninga. Benninga is alumnus Nederlands recht (1987) en voormalig hockeyster. Ze won als aanvoerder een wereldkampioenschap en nam driemaal deel aan de Olympische Spelen. Benninga ziet de AUV als een belangrijk netwerk waarbinnen alumni veel aan elkaar kunnen hebben. Korthals Altes ontving als blijk van waardering voor zijn inzet de Middelgrote Sta-penning uit handen van UvA-collegevoorzitter Louise Gunning.

Afwisselend programma

Hoogleraar Nederlandse geschiedenis James Kennedy hield in de Aula de lezing ‘De Nederlandse vereniging: Roemrijk verleden, luisterrijke toekomst?’. Hij liet zien dat de ontelbare verenigingen gezamenlijk een motor voor de Nederlandse samenleving vormden, maar dat de komst van de verzorgingsstaat en later de fragmentering van de samenleving de betekenis van de vereniging op losse schroeven zetten.  
Het programma werd vervolgens voortgezet in de Oudemanhuispoort. De alumnikringen organiseerden daar diverse lezingen en debatten over onderwerpen in het verlengde van de verschillende kringen, op terreinen die variëren van economie tot taalwetenschap en van psychologie tot rechten. Ook zijn er vier nieuwe kringen opgericht, waarmee het totaalaantal alumnikringen op dertig komt: de Kring Italiaanse taal en cultuur, Kring Biologie, Kring Biomedische wetenschappen en de Kring van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

De vanwege het 125-jarig bestaan van de vereniging extra feestelijke AUV-dag werd afgesloten met een buffet en dansfeest.

Verslag kringprogramma's

Van het programma van de kringen Taalwetenschap, Engelse taal en cultuur en de Amsterdamse Slavisten en de kringen Oudemanhuispoort (Rechtsgeleerdheid), AMC alumnipunt, Psychologie en Psychobiologie zijn verslagen gemaakt. 

Lees de verslagen 

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

7 december 2017