Alumni Talks

Serie met interdisciplinaire bijeenkomsten

Alumni Talks is de AUV-serie waarin meerdere kringen samenwerken om een actueel thema vanuit verschillende invalshoeken en disciplines te benaderen.

De interdisciplinaire kringactiviteiten vinden gedurende het jaar plaats. De vorm varieert, van lezing tot debat en rondleidingen tot filmavond. Of een combinatie ervan. De bijeenkomsten worden georgainseerd door enkele samenwerkende kringen en staan open voor alle AUV-leden, dus niet alleen leden van de betreffende kringen.

De interdisciplinaire reeks staat los van de activiteiten die de kringen gedurende het jaar voor vakgenoten organiseren.

Programma

20 juni: Wereldvluchtelingendag

Tijdens Wereldvluchtelingendag presenteren de AUV-alumnikringen Sociologie en NT2 een programma rond het vluchtelingenbeleid. Zij gaan in op de spanningen rond het asielbeleid en de gevolgen van migratie, zowel voor personen als de samenleving. Ook wordt het met Turkije gesloten akkoord over de opvang van vluchtelingen tegen het licht gehouden. Het programma wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

25 juni: Privacy

De alumnikringen Oudemanhuispoort (Rechtsgeleerdheid) en Amsterdamse Economen (KAE) sluiten de Alumni Talks-serie van dit studiejaar af met een bijeenkomst over de kosten en baten van privacy. Het programma wordt gegoten in de vorm van een paneldiscussie met interactie met de alumni.

Terugblik

All about Her
Woensdag 18 april. Georganiseerd door alumnikringen Mediastudies, Psychobiologie en Brain and Cognitive Sciences. 

De rol van wetenschap bij maatschappelijke transities
Dinsdag 6 februari 2018. Georganiseerd door alumnikringen Andragologie en Economie.

Segregatie door de eeuwen heen
vrijdag 24 november 2017. Georganiseerd door Kringen Geograpfie en Planologie, Politicologie en Geschiedenis.

Opnieuw beginnen in Amsterdam
Woensdag 20 juni 2017. Georganiseerd door Kring Europese studies en AMC alumnipunt.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

15 mei 2018