Alumni Talks

Serie met interdisciplinaire bijeenkomsten

Alumni Talks is de AUV-serie waarin meerdere kringen samenwerken om een actueel thema vanuit verschillende invalshoeken en disciplines te benaderen.

De interdisciplinaire kringactiviteiten vinden gedurende het jaar plaats. De vorm varieert, van lezing tot debat en rondleidingen tot filmavond. Of een combinatie ervan. De bijeenkomsten worden georganiseerd door enkele samenwerkende kringen en staan open voor alle AUV-leden, dus niet alleen leden van de betreffende kringen.

De interdisciplinaire reeks staat los van de activiteiten die de kringen gedurende het jaar voor vakgenoten organiseren.

Terugblik

Privacy
Maandag 25 juni. Georganiseerd door de Kring Oudemanhuispoort (Rechtsgeleerdheid) en de Kring van Amsterdamse Economen.

Wereldvluchtelingendag (verslag volgt)
Woensdag 20 juni. Georganiseerd door de Kring van Amsterdamse Sociologen, Kring Nederlands als tweede taal en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

All about Her
Woensdag 18 april. Georganiseerd door alumnikringen Mediastudies, Psychobiologie en Brain and Cognitive Sciences. 

De rol van wetenschap bij maatschappelijke transities
Dinsdag 6 februari 2018. Georganiseerd door alumnikringen Andragologie en Economie.

Segregatie door de eeuwen heen
vrijdag 24 november 2017. Georganiseerd door Kringen Geograpfie en Planologie, Politicologie en Geschiedenis.

Opnieuw beginnen in Amsterdam
Woensdag 20 juni 2017. Georganiseerd door Kring Europese studies en AMC alumnipunt.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

3 juli 2018