Alumni Talks

Serie met interdisciplinaire bijeenkomsten

Alumni Talks is de AUV-serie waarin meerdere kringen samenwerken om een actueel thema vanuit verschillende invalshoeken en disciplines te benaderen.

De interdisciplinaire kringactiviteiten vinden gedurende het jaar plaats. De vorm varieert, van lezing tot debat en rondleidingen tot filmavond. Of een combinatie ervan. De bijeenkomsten worden georgainseerd door enkele samenwerkende kringen en staan open voor alle AUV-leden, dus niet alleen leden van de betreffende kringen.

De interdisciplinaire reeks staat los van de activiteiten die de kringen gedurende het jaar voor vakgenoten organiseren.

Programma

18 april: Kunstmatige intelligentie in film

Vertoning van de film Her, met een inleiding door Patricia Pisters, hoogleraar Filmwetenschap, over cognities en emoties in film.

In Her, ontspint zich een romantische relatie tussen een eenzame schrijver en een geavanceerd besturingssysteem voor de computer. 

Terugblik

De rol van wetenschap bij maatschappelijke transities
Dinsdag 6 februari 2018. Georganiseerd door alumnikringen Andragologie en Economie.

Segregatie door de eeuwen heen
vrijdag 24 november 2017. Georganiseerd door Kringen Geograpfie en Planologie, Politicologie en Geschiedenis.

Opnieuw beginnen in Amsterdam
Woensdag 20 juni 2017. Georganiseerd door Kring Europese studies en AMC alumnipunt.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

28 februari 2018