Universiteitsdag

Science in society

Duik in de wereld van de Universiteit van Amsterdam en waan je weer even student. Topwetenschappers geven college en gaan in debat over diverse actuele thema's en maatschappelijke vraagstukken. Enkele onderdelen zijn in het Engels.

13.30 uur - 14.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

14.00 uur - 15.00 uur 
Ronde 1   

Is muziek echt zo uniek? 

Iedereen die melodieën uit elkaar kan houden en maatgevoel heeft is muzikaal. Maar is de mens daarin uniek? Of had Charles Darwin gelijk toen hij zei dat muzikaliteit een eigenschap is van álle dieren? 

Muzikaal symposium waarin onderzoekers en een musicus hun visie geven op muziek. Met hoogleraar Muziekcognitie Henkjan Honing, evolutionair bioloog/primatoloog Karline Janmaat, muzikant Neco Novellas en musicoloog Loes Rusch. Lisa Peters leidt de bijeenkomst.

Lees verder

Mens versus machine: kansen en bedreigingen van nieuwe technologieën

Computers worden steeds sneller en slimmer. Techno- logische ontwikkelingen gaan zo snel dat de gevolgen ervan nauwelijks zijn te overzien.

Debat met schrijver Hanna Bervoets, onderzoeker cyber warfare Jelle van Haaster en ethicus Thomas Nys. Hadassah de Boer leidt het debat.

Lees verder

De mond van Zoete Lieve Gerritje

Tandartsen weten het al jaren: regelmatig tandartsbezoek bevordert de gezondheid. Maar wat als je dat niet kunt beta- len? Veel volwassenen zijn bang voor de tandarts. In ieder geval voor de rekening.

Minisymposium met ACTA-decaan Albert Feilzer, parodontoloog Bruno Loos en hoofd onderzoek Gemeente Amsterdam Jeroen Slot. Wrister Grommers leidt het gesprek.

Lees verder

Room for Discussion

Room for Discussion is het discussieplatform waarin studenten spraakmakende figuren en opinieleiders van Nederland interviewen.Tijdens de speciale Universiteitsdag-editie is Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, te gast.

In het gesprek wordt de UvA als onderzoeksinstituut en educatiecentrum geanalyseerd. Welke visie heeft het college op de toekomst van de universiteit? Hoe gaat het om met de gelimiteerde financiële middelen? Wat zijn de oplossingen voor de overvolle collegezalen en hoge werkdruk? 

Lees verder

The Deep Blue: Four Perspectives on Marine Research

From the Atlantic Ocean to the Indian Ocean and from Lake Victoria to the Markermeer. Researchers and writers reflect on their sailing trips, on seaworthy ships and rickety boats, at home and on remote shores. (in English)

With biologist Lisette Mekkes, writer and biologist Tijs Goldschmidt, researcher benthic ecology Harm van der Geest and writer and scholar Redmond O’Hanlon. The moderator is Lenneke Hoedemaker.

Lees verder

Artis als vernieuwend erfgoedensemble (VOL)

In een wereld waar een fragiele relatie bestaat tussen natuur en mens, wil Artis liefde en zorg voor de natuur stimuleren en uitgroeien tot een toon- aangevend instituut op dit gebied.

Rondleiding door de dierentuin door Artis-hoogleraar Erik de Jong.

Lees verder

15.00 uur - 15.30 uur
Pauze        

15.30 uur - 16.30 uur
Ronde 2

Platformarbeid: lusten en lasten op de arbeidsmarkt

Online platforms als Uber, Temper en Deliveroo bemiddelen tussen werkenden en klanten. De mensen die voor de platforms werken zijn kleine zelfstandigen die vaak veel uren maken. Zijn er regels nodig of is flexibiliteit juist de kracht van deze tijd​?

Een debat met hoogleraar Innovation Studies Koen Frenken, Annemarie Roukema van Uber, arbeidsjurist Evert Verhulp en student Sytze Ferwerda, die Deliveroo aanklaagde omdat hij vindt dat hij is gestript van al zijn rechten. Louise Gunning leidt het debat.

Lees verder

Hee Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd

De stad Amsterdam verandert op diverse fronten en in hoog tempo. Terwijl de problemen die er spelen, al sinds jaar en dag dezelfde lijken te zijn. Een overspannen woningmarkt, massa’s toeristen en alle gevolgen van dien. 

Minicolleges door hoofdredacteur van Het Parool Ronald Ockhuysen, stadsgeograaf Fenne Pinkster en hoogleraar Stedelijke identiteit en monumenten Gabri van Tussenbroek. Met bijdragen van dichter Daan Doesborgh. Persis Bekkering leidt de bijeenkomst.

Lees verder

Waar haal je de energie vandaan?

Om de klimaatafspraken te halen is het nodig om de CO2-uitstoot drastisch te vermin- deren. De energietransitie is in volle gang. Wat is ervoor nodig om deze tijdig te realiseren? Is dat überhaupt haalbaar of zijn we er technologisch nog niet klaar voor?

Presentatie en demonstratie van nieuwe technieken door natuurkundige Albert Polman (zonne-energie), scheikundige Joost Reek  (energie-opslag) en hun promovendi Joeri Hessels en Verena Neder.

Lees verder

The first 1,000 days of life

How do we become who we are? How are we shaped? What makes us to the unique individuals we are? What determines our chances in life? (in English)

Lecture by Tessa Roseboom in which she shows the fundamental importance of the first 1,000 days of life. The moderator is Ronald van de Krol.

Lees verder

BètaBreak: Gravenverhalen: wat wetenschap ons vertelt over de doden en hun leven

Gravenverhalen

BètaBreak is het discussieplatform van de Faculteit voor Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Tijdens de Universiteitsdag wordt gesproken over de raakvlakken van forensische wetenschappen en archeologie. Menselijke overblijfselen kunnen ons veel vertellen over de leefwijze, woonplaats en doodsoorzaak. Maar hoe werkt dit in de praktijk?​

BètaBreak gaat in gesprek met hoogleraar Anatomie Roelof Jan Oostra, over de recent geopende tafonomische begraafplaats bij het AMC, en bijzonder hoogleraar Archeologie Marijke Gnade, over grafvondsten bij opgravingen van oude culturen. 

Lees verder

Artis als vernieuwend erfgoedensemble (VOL)

In een wereld waar een fragiele relatie bestaat tussen natuur en mens, wil Artis liefde en zorg voor de natuur stimuleren en uitgroeien tot een toon- aangevend instituut op dit gebied.

Rondleiding door de dierentuin door Artis-hoogleraar Erik de Jong.

Lees verder

16.45 uur - 17.30 uur
UvA-scriptieprijs  

Abdelkader Benali, Honorary Fellow aan de Faculteit der Geesteswetenschappen, presenteert de uitreiking van de UvA-scriptieprijs 2018. De zeven genomineerden pitchen hun onderzoek, waarna de juryvoorzitter de winnaars bekendmaakt.   

Uitreiking UvA-scriptieprijs

17.00 uur - 19.00 uur
Borrel met hapjes

Aan het eind van de middag is er een uitgebreide borrel, met onder andere Indonesische saté en Vietnamese snacks.. Ontmoet oude bekenden uit de universitaire gemeenschap en leg nieuwe contacten. 

Toegangsprijs 

De toegang voor de Universiteitsdag bedraagt:

 

UvA-alumni

Introducés
  € 27,50 € 30

Deelname is gratis voor 

  • Recent afgestudeerden (na 1 april 2017)
  • Medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Locatie

Roeterseilandcampus - gebouw A

Nieuwe Achtergracht 166 | 1018 WV Amsterdam

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

8 juni 2018