UvA-scriptieprijs

Ben je na 1 april 2017 afgestudeerd aan de UvA en is je masterscriptie beoordeeld met een 8,5 of hoger? Stuur hem dan in voor de UvA-scriptieprijs 2018!

Universiteitsdag

De uitreiking van de UvA-scriptieprijzen 2017 (foto Marc Kruse)

De beste en origineelste aan de UvA geschreven masterscriptie wordt elk jaar beloond met de UvA-scriptieprijs. Deze prijs is een extra bekroning op het universitaire diploma. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden: de eerste prijs bedraagt 3.000 euro, de tweede prijs 2.000 euro, en de derde prijs 1.000 euro. De winnaars van de UvA-scriptieprijs worden bekendgemaakt tijdens de Universiteitsdag.

Inzenden

Afstudeerscripties die beoordeeld zijn met een of hoger 8,5 dingen mee voor de jaarlijkse UvA-scriptieprijs.

De inzending moet vergezeld gaan van de volgende bijlagen in Word of PDF. De bijlagen moeten voorzien van een duidelijke documentnaam, bijvoorbeeld: scriptie [naam] of aanbevelingsbrief [naam].

  • een door een bevoegde examinator ondertekend bewijs van het cijfer waarmee de scriptie is beoordeeld, of een door de onderwijsbalie ondertekende uitdraai van SIS of kopie cijferlijst bijgeleverd bij diploma;
  • een bewijs waaruit (de datum van) afstuderen blijkt (bv. kopie diploma, ondertekende uitdraai van ISIS waaruit afstuderen blijkt);
  • een publiekssamenvatting, die voor een leek ook leesbaar en begrijpelijk is, van maximaal twee pagina’s A4 in de Nederlandse of Engelse taal (minimaal centrale vraag, gebruikte onderzoeksmethodiek en onderzoeksresultaat); 
  • twee aanbevelingsbrieven van deskundigen, van wie één geen scriptiebegeleider is (de tweede lezer/corrector mag een aanbevelingsbrief schrijven); in de aanbevelingsbrieven moet zijn gemotiveerd waarom de scriptie bij uitstek voldoet aan de criteria van wetenschappelijkheid en originaliteit en wordt bij voorkeur toegelicht wat de meerwaarde van het onderzoek is voor het betreffende vakgebied;
  • een curriculum vitae van maximaal twee pagina’s.

Gebruik onderstaand formulier om de scriptie, met alle bijlagen, in te sturen. De inzendtermijn sluit dinsdag 3 april, om 12.00 uur.

Jury

De jury wordt gevormd door de decanen van de faculteiten of hun vervangers.

De jury wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris: Funda van der Lugt (funda.vanderlugt@uva.nl, telefoon 020-525 7282).

Selectieprocedure

Na de sluiting van de inzendtermijn op dinsdag 3 april worden uit de inzendingen maximaal zeven scripties genomineerd. De juryleden maken hiertoe ieder een voorselectie uit de inzendingen uit hun faculteit. De genomineerden worden hierover ingelicht.

Uit de genomineerden selecteren de juryleden in een gezamenlijke zitting de drie winnaars. Op de Universiteitsdag worden de winnaars bekendgemaakt.

Criteria en reglement

Inzendingen worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en originaliteit. Bekijk het volledige reglement met daarin de voorwaarden voor deelname, eisen waaraan de inzending moet voldoen, beoordelingscriteria en jurering.

Uitslag UvA-scriptieprijs 2017

Silke van Daalen (winaar) scriptie FNWI
Sam van Noort (tweede prijs) samenvatting FMG
Yuval Fertig (derde prijs) scriptie FEB
   
Lucio Di Cicco (genomineerd) scriptie FdR
Liza Pereverzeva (genomineerd) scriptie AMC
Romée Slief (genomineerd) scriptie ACTA
Nienke Zoetbrood (genomineerd) scriptie FGw

 

Staat je vraag over de UvA-scriptieprijs er niet tussen? Stel hem dan per e-mail aan scriptieprijs-alumni@uva.nl.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

11 januari 2018