Studiekring Emeriti

De Studiekring Emeriti wordt gevormd door dertien oud-hoogleraren van verschillende disciplines, die eens per kwartaal bijeenkomen in het Maagdenhuis. Tijdens de bijeenkomsten wisselen zij van gedachten over actuele onderwerpen.

De Studiekring Emeriti is opgericht in 2004. Het doel kan het best worden getypeerd met het begrip 'Bildung'. De gedachtenwisselingen vinden gewoonlijk plaats op basis van een vooraf geschreven notitie of presentatie. Soms vormt de discussie de inspiratiebron om de notitie uit te werken tot een essay.

Essays en presentaties

Contact

Contactpersoon van de studiekring is Henk Jager, emeritus hoogleraar Internationale economische betrekkingen.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

18 september 2017