Kring van Amsterdamse Economen

De Kring van Amsterdamse Economen (KAE) is de vereniging van alumni van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.

De kring biedt een breed georiënteerd netwerk met leden die werkzaam zijn op verschillende posities en terreinen, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Dit netwerk is interessant voor elke econoom: door de grote diversiteit in het ledenbestand kunnen de leden gemakkelijk in contact komen met personen in de verschillende fasen van hun loopbaan en uit allerlei bedrijven en organisaties.

De KAE is opgericht in 1929 en is een zelfstandige vereniging binnen de AUV. Leden van de KAE zijn ook lid van de AUV.

In memoriam 

Hans Klomp

Ons bereikte het droeve bericht dat op dinsdag 14 februari ons lid Hans Klomp is overleden, op de leeftijd van 91 jaar. Wij kennen Hans met name doordat hij, vergezeld van zijn levenspartner Mirjam Merkelbach, aan een flink aantal studiereizen van onze kring heeft deelgenomen met als laatste die naar Frankfurt am Main. Helaas ging het lopen hem steeds moeilijker af, zodat hij ook slechts een gedeelte van de excursie naar Forbo, begin 2016, heeft kunnen bijwonen. Wij herinneren Hans als een heel prettig mens en als markante persoonlijkheid.

André Szász

De KAE heeft met droefenis kennis genomen van het overlijden op 2 januari 2017 van ons kringlid André Szász. Hij is 84 jaar oud geworden. André was van 1 januari 1973 tot 1 juli 1994 lid van de directie van De Nederlandsche Bank (DNB). Hij  was vanaf de jaren zeventig betrokken bij het harde-guldenbeleid, de totstandkoming van de Europese Monetaire Unie (EMU) en de invoering van de Euro. Op 1 juli 1994 ging hij met pensioen en werd hoogleraar Europese Studies aan de UvA. In 2001 verscheen zijn boek De euro, politieke achtergronden van de wording van de munt. Op 27 januari 2014  hield André nog een lezing voor ons met als titel: 'De euro: waarom en waarheen?' Wij hebben hele goede herinneringen aan André en zullen hem missen. In memoriam André Szasz

Activiteiten

De KAE heeft als doel het bevorderen en onderhouden van contacten tussen de leden onderling en tussen de leden en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Ook wil de kring haar leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de economische wetenschap alsmede in beleid en strategie van bedrijfsleven en overheden. Om deze doelstellingen te bereiken organiseert de kring onder meer lezingen, debatten, excursies, studiereizen en borrels. 

Verslagen van bijeenkomsten

H.K. Nieuwenhuis-scriptieprijs

De Kring van Amsterdamse Economen reikt jaarlijks de H.K. Nieuwenhuisprijs uit aan een schrijver van een economische of bedrijfskundige scriptie van uitmuntende kwaliteit. Scripties worden beoordeeld op academische kwaliteit, originaliteit, leesbaarheid en sociale relevantie. 
Meer informatie over de prijs en zijn winnaars staat op de pagina van het Amsterdams Universiteitsfonds

Ambassadeurs gezocht

Ontmoet je weleens oud studiegenoten? En heb je het dan weleens over de KAE? Het zou geweldig zijn als je als ambassadeur meewerkt om ons ledenbestand uit te breiden. Meer leden betekenen immers meer activiteiten! Tegenwoordig is dit nog makkelijker. Je vindt ons op LinkedIn en Facebook. 

Statuten

De statuten van de vereniging (PDF) zijn in 2012 aangepast en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 26 januari 2012.

Verslag Algemene Ledenvergadering 

ALV 2016

De Algemene Ledenvergadering van de KAE vond plaats op dinsdag 23 juni 2015. De vergadering werd gecombineerd met een lezing over cowdfunding van Ronald Kleverlaan. Lees het verslag (PDF)  Bekijk de presentatie op SlideShare

Lid van Verdienste

De Kring van Amsterdamse Economen eert bijzondere leden door hen  Lid van Verdienste (PDF) te maken.

80 jaar KAE

In 2009 bestond de KAE 80 jaar. Bekijk  een impressie van ruim 80 jaar KAE (PDF).

Bestuur

Naam

Functie

Erik Dirksen Voorzitter
Lili Schroot-Nedeva   Penningmeester
Annette Dekker Secretaris
Bert Aukema  
Alex Grassi  

 

Contact

Neem voor informatie over de Kring van Amsterdams Economen en haar activiteiten contact op met het secretariaat.

postadres 

Kring van Amsterdamse Economen
p/a Geertruida van Lierstraat 23
1069 PD Amsterdam

Links

Volg de actualiteit in ons vakgebied met onderstaande links!

Mis je nog iets? Laat het  ons weten.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

22 februari 2017